Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

4. Wezly komunikacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Wzajemne przecięcia arterii komunikacyjnych, ulic lokalnych i magistrali (głównych linii komunikacji ) nazywamy węzłami komunikacyjnymi. Węzły komunikacyjne umożliwiają właściwe połączenia poszczególnych arterii, i ulic, a zarazem stanowią przeszkodę płynności ruchu przez powstawanie tzw. kolizji ruchu. Rozróżniamy węzły jednopoziomowe i dwupoziomowe . Węzły dwupoziomowe eliminują prawie zupełnie zagadnienie kolizji ruchu, który odbywa się bez przeszkód w obu kierunkach, jednakże stanowią duże utrudnienie pod innymi względami. Zajmują dużo przestrzeni i na skutek wykopów lub nasypów powstałych w miejscu węzła komplikują normalne wykorzystanie przyległych terenów. Węzeł dwupoziomowy stosowany bywa przede wszystkim na przecięciach arterii komunikacyjnych z magistralami (kolej, autostrada) lub w punktach wielkiego nasilenia ruchu wielkomiejskiego. Węzły jednopoziomowe dzielimy na: skrzyżowania zwykłe i skrzyżowania bezkolizyjne. Skrzyżowania jest najczęściej stosowanym węzłem ulicznym. Umożliwia regularną zabudowę przyległych terenów, a zarazem odznacza się czytelnością i znaczną przelotowością. Mogą one być nieregulowane lub regulowane. Skrzyżowania zwykłe dzielimy na prostokątne i skośne. W zależności od liczby : zbiegających się ulic skrzyżowania mogą być trójramienne, czteroramienne i wieloramienne, które w wypadku znacznej liczby ulic zamieniają się na plac gwiaździsty. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, agencja detektywistyczna, meble biurowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja detektywistyczna meble biurowe przydomowe oczyszczalnie