Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Drogi o charakterze przelotnym

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Drogi o charakterze przelotnym omijają tereny zainwestowania miejskiego. Drogi ruchów docelowych do miasta przekazują ruch na granicy tego obszaru ulicom będącym ich przedłużeniem i odpowiednio przystosowanym do przyjęcia ruchu pozamiejskiego. Funkcje spełniane przez drogi w granicach administracyjnych miasta nie różnią się zasadniczo od funkcji dróg poza jego granicami. Zasady projektowania dróg określają przepisy byłego Ministra Transportu. . Ulica jest to pas komunikacyjny przechodzący przez tereny zainwestowania miejskiego, przystosowany do przepuszczania wszystkich lub niektórych rodzajów ruchu miejskiego oraz w pewnych wypadkach także ruchu pozamiejskiego. Granice ulicy wyznaczają linie dzielące teren zależnie ad jego przeznaczenia. Podstawą do określenia charakteru i ustalenia przekroju poprzecznego ulicy jest przewidywane natężenie ruchu związane z jej funkcją w mieście. Zastosowanie urządzeń komunikacji kołowej zależy od wielkości miasta lub osiedla. W miastach o liczbie mieszkańców 30-7-5.0 tys., odległość między terenami mieszkania, pracy i usług nie przekracza zwykle 3 km, co odpowiada ruchowi pieszemu. [hasła pokrewne: , szyny prądowe, medos parapety, surowce wtórne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: medos parapety surowce wtórne szyny prądowe