Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Druga faza

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Kierownik zespołu ustawia instrument nad palikiem w punkcie C, celuje na tyczkę w punkcie B, przerzuca lunetę przez zenit i ustawia robotnika z tyczką w punkcie D. Robotnik wbija w tym punkcie palik, a w głowicy palika gwóźdź. według. wskazań kierownika jak w fazie pierwszej. Kierownik przerzuca lunetę, sprawdza ustawienie ins1rumentu celując na tyczkę w punkcie B, a następnie daje znak dalszego marszu robotnikom. Następnie kierownik, robotnicy oraz wóz konny wyruszają z pomiarem w kierunku punktu D. W tym samym czasie robotnik wyrusza w kierunku punktu E, gdzie czeka na dyspozycje kierownika., Robotnik wyrusza do punktu C, skąd zabiera instrument, przenosi go do punktu D, wraca na punkt C, ustawia nad gwoździem tyczkę i czeka na dyspozycje kierownika. Po zakończeniu drugiej fazy zaczyna się znowu faza pierwsza itd. Robotnik w tym samym czasie kopie doły próbne w odstępach co 300 m lub w innych, wskazanych przez kierownika. Tyczenie punktów pośrednich między oznaczonymi na rysunku punktami kierunkowymi odbywa się przy użyciu lornetki. Robotnik powinien także mieć lornetkę, aby mógł widzieć dokładnie wskazówki, kierownika przy ustawianiu tyczki, a następnie przy ustaleniu miejsca wbicia gwoździa w palik. Kierownik zespołu pomiarowego nie zdejmuje sytuacji dołów próbnych jak również nie wykonuje pomiaru grubości warstw gruntu. Czynności te wraz ze zdjęciem przekrojów poprzecznych, należą do kierownika zespołu niwelacyjnego, który posuwa się po trasie za polem pomiaru długości. Taki sposób zorganizowania czynności pomiarowych umożliwia zwiększenie wydajności pracy. Zwiększenie to zależy przede wszystkim od ilości punktów wierzchołkowych na trasie, ponieważ na punktach tych zatrzymuje się cały zespół na czas pomiaru kątów, wykonania obliczeń wyznaczania głównych punktów luku. [patrz też: metalplast gorzów, gazopol koszalin, gimnazjum pniewy]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazopol koszalin gimnazjum pniewy metalplast gorzów