Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Kierunki spływu wód

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Kierunki spływu wód dla wszystkich rzek, potoków i zagłębień terenu, które przekracza trasa, powinny być zaznaczone na szkicu sytuacyjnym. Przy przejściu z trasą przez miejscowości zabudowane (osiedla) notuje się linię zabudowy. Przy zabudowie luźnej wykreśla się na szkicu zarysy poszczególnych budynków i odległości do nich. Przy zabudowie zwartej lub jeżeli zabudowa luźna twarzy wyraźną linię ciągłą, zdejmuje się sie poczególne obiekty, lecz odstępy załamań linii zabudowy. Szczegółowo należy zdjąć te odcinki, na których przebieg trasy wymaga przecięcia zabudowań, ogrodów owocowych, likwidacji studni itp. Dla osiedli omijanych należy na szkicu sytuacyjnym zaznaczyć . miejsce ewentualnego dojazdu ad projektowanej trasy oraz odległość trasy od osiedla. Przy przejściu trasy przez las należy uwidocznić szerokość przecinki, rodzaj drzew i gęstość lasu. Dla każdego przecięcia istniejących linii kolejowych i dróg należy podać na szkicu sytuacyjnym kąt skrzyżowania projektowanej trasy z linią kolejową lub dragą. Ponadto wymagane jest padanie ilaści torów kolei oraz kilometra linii kolejowej, a dla dróg – szerokość istniejącej drogi w karanie oraz szerokość i rodzaj nawierzchni. Zdjęcie poszczególnych parcel gruntów nie należy do zakresu oma- wianych zdjęć sytuacyjnych, lecz jest czynnością specjalną, wykonywaną przez upoważnionego mierniczego. W celu określenia ogólnej powierzchni gruntu zdejmuje się tylko granicę uprawy roli, lasów, terenów bagnistych itp. Jeżeli zdjęcie sytuacyjne wykonuje się dla projektu przebudowy drogi istniejącej, ta należy zaznaczyć na szkicu sytuacyjnym paczą- tek trasy przebudowy przez dokładne nawiązanie go. da istniejącego kilometrażu. Ponadto. szkic sytuacyjny w tym przypadku powinien zawierać położenie wszystkich znaków odległościowych (kilometrowych i hektametrowych) istniejącej drogi, jak również połażenie innych znaków. [podobne: brw wejherowo, cementownia nowiny, łuk architektoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brw wejherowo cementownia nowiny łuk architektoniczny