Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Mierzona trasa

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Mierzoną trasę oznacza się w specjalnym dzienniku pomiarowym jako prostą (trasa wyprostowana) i na tak zaznaczonej trasie orientuje się szczegóły sytuacyjne, zdejmowane w czasie pomiaru. W skład poszczególnych zespołów wchodzą: 1) zespołu wytyczania kierunków trasy 1 kierownik i 2 robotników, f 2) zespołu pomiaru kątów wierzchołkowych 1 technik i 3 robotników, 3) zespołu pomiaru długości trasy 1 technik, 4 robotników oraz 1 wóz konny. W przypadku wykonywania pomiarów trasy drogowej w mniejszym zakresie można z powodzeniem czynności pomiarowe łączyć. W takich przypadkach zasadniczym warunkiem jest rozłożenie odpowiednich czynności między członków grupy pomiarowej, przy zastosowaniu za- sady niezależności działania. Jest to konieczne w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników i jak największej wydajności pracy pomiarowej. Na podstawie doświadczeń najbardziej odpowiedni podział czynności między członków zespołu pomiarowego byłby następujący: 1 kierownik zespołu (inżynier lub technik), 1 robotnik do ustawiania tyczek na kierunku w przód, 2 robotników pomiarowych do pomiaru odległości taśmą, 1 robotnik do ustawiania tyczek wstecz, 1 robotnik do wbijania palików osiowych, kierunkowych i świadków, 1 robotnik do kopania dołów próbnych, 1 wóz konny do przewożenia palików i sprzętu pomiarowego. Razem 1- technik lub inżynier, 6 robotników i 1 wóz konny. Wyposażenie zespołu stanowią: 1 instrument uniwersalny do tyczenia kierunków pomiaru kątów, 6 tyczek mierniczych, 1 taśma stalowa długości 20 m, 1 taśma parciana długości 20 m, 6 szpilek stalowych do taśmy, 1 węgielnica z pionem, 1 łom stalowy, I 2 siekiery do palików. [przypisy: tlc łożyska, medos parapety, castorama olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama olsztyn medos parapety tlc łożyska