Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Obliczanie odleglłości poszczególnych punktów trasy od jej początku

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Odległości poszczególnych punktów trasy od jej początku obliczamy z pomiaru od najbliższego palika osiowego. Zarówno paliki osiowe na prostej, jak i paliki osiowe oznaczające punkty – łuku obiera się i zaznacza w miejscach załamań terenu lub położenie ich wynika z obliczenia odległości od wierzchołka łuku. Punkty te nie zawsze wypadają w miejscach, w których nie przeszkodziłyby czynnościom gospodarczym (np. rolnictwo) i dlatego też mogą ulec zniszczeniu. Zniszczenie takie dopuszczalne jest w stosunku do palików osiowych, natomiast paliki kierunkowe staramy się zachować przez umieszczenie ich w miejscach gwarantujących nienaruszenie. W ten sposób osiągamy większe prawdopodobieństwo zachowania się tych palików, co jest ważne ze względu na możliwie dokładne utrzymanie kierunku trasy (ponieważ paliki kierunkowe wskazują oś trasy ściśle zaznaczoną instrumentem). Przy mierzeniu trasy partiami odcinki poszczególnych partii przy ich połączeniu nie tworzą nieprzerwanego ,ciągu, lecz w kilometrowaniu trasy trzeba uwzględniać tzw. setki błędne, tj. odległości między hektometrami, wynoszące mniej albo więcej niż 100 m. Jeżeli przy tyczeniu poszczególnych odcinków trasy w kierunkach przeciwnych połączymy obydwa odcinki, powstanie w miejscu połączenia również setka błędna, która jednak nie będzie nigdzie uwidoczniona, ponieważ złożą się na nią dwa odcinki końcowe spotykających się kierunków. Oznaczanie punktów charakterystycznych trasy drogowej odbywa się w czasie pomiarów długości. W tym celu do dwóch robotników zatrudnionych przy przeciąganiu taśmy stalowej przydziela się trzeciego robotnika, którego zadaniem jest wbijanie w grunt palików osiowych i świadków. Robotnik na końcu taśmy znaczy jednocześnie długości ołówkiem na paliku normalnym lub też wbijając gwóźdź pod instrument na paliku kierunkowym. Zasadą przy tej czynności jest nie przerzucanie taśmy w celu zaczynania pomiaru od kreski lub gwoździa na paliku, lecz prowadzenie pomiaru w sposób ciągły, tj. od szpilki do szpilki. [hasła pokrewne: tlc łożyska, medos parapety, castorama olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama olsztyn medos parapety tlc łożyska