Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

POMIARY DO PROJEKTÓW DROGOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tyczenie łuków poziomych. Kontrola pomiaru kątów wierzchołkowych. Załamania trasy drogowej wymagają określenia kątów zawartych między poszczególnymi kierunkami prostymi. W praktyce drogowej ważna jest znajomość kąta skrętu a, tj. uzupełnienia kąta wierzchołkowego {kąta wewnętrznego między przecinającymi się kierunkami prostymi) do 180°. Przy trasowaniu prowadzi się pomiar długości po prostej z kierunku A do punktu VV xtt oznaczając jego odległość od początku trasy. Następnie wykonuje się pomiar kątów i a, ustala promień łuku i wylicza się z tablic jego elementy. Charakterystyczne dla pomiaru kąta wierzchołkowego trasy jest wyznaczenie kierunku trasy WB w zależności od rzeźby terenu lub szczegółów sytuacyjnych i ustawienie na obranym kierunku tyczki, a następnie wykonanie pomiaru kąta w sposób podany w części trzeciej. [podobne: jadar katalog, płyta osb castorama, bs poddebice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bs poddebice jadar katalog płyta osb castorama