Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘aranżacja wnętrz’

Dopasowanie łuków do rzeźby terenu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dopasowanie łuków do rzeźby terenu odbywa się przez dobieranie wielkości dwusiecznej B. Jeżeli mamy wytyczyć trasę drogi obchodzącą przeszkodę naturalną, np. jezioro, przyjmujemy na próbę wielkość promienia Rl większą niż minimalną i obliczamy z tablic wielkość Bs, Jeżeli po odmierzeniu tej wielkości od wierzchołka łuku okaże się, że jesteśmy z osią trasy drogowej zbyt blisko przeszkody, należy obrać mniejszy promień R2 (lecz większy niż Rmin) i dla tego promienia obliczyć wielkość B2. Postępując w ten sposób dopasujemy łuk do obejścia przeszkody. Inny przykład dobierania promieni łuków – łuki z bliskim umieszczaniem wierzchołków. Jeżeli są to łuki skierowane w jedną stronę, nie należy projektować dwóch łuków, lecz tylko jeden o większym promieniu (jeśli na to pozwala rzeźba terenu). Promień w tym przypadku oblicza się w sposób następujący mierzy się odległość między wierzchołkami d i oblicza z tablic wielkości stycznych T1 i T2 dla każdego z wierzchołków, przyjmując R = 1. [podobne: , dmuchańce, hydraulika przemysłowa, aranżacja wnętrz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘aranżacja wnętrz’

Dopasowanie łuków do rzeźby terenu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W miastach o liczbie mieszkańców 50-7-100 tys. najodpowiedniejszymi środkami komunikacji osobowej są autobus i trolejbus, W miastach o liczbie mieszkańców 100 tJllS.-7-1 mln najbardziej odpowiednia jest sieć tramwajowa, uzupełniona przede wszystkim na terenie śródmieścia siecią trolejbusową i autobusową. W miastach ponad 1 milion mieszkańców występuje na ogół konieczność budowy podziemnej kolei elektrycznej. Dla miast o liczbie mieszkańców ponad 100 tys. należy wykonać obliczenie przewidywanych .natężeń ruchu mi ważniejszych ulicach w oparciu o hipotezę motoryzacyjną, Zalecenie dotyczące przekroju poprzecznego ulicy oraz stosowanie skrzyżowań są obowiązujące dla planu .perspektywicznego i mają na celu głównie pozostawienie odpowiedniej. rezerwy terenowej. W planach etapowych mogą być stosowane rozwiązania kompromisowe . Projektowanie ulic. Przekrój poprzeczny ulicy składa się z szeregu pasm ruchu biegnących równolegle. [patrz też: , aranżacja wnętrz, projektowanie wnętrz Kraków, szamba ekologiczne ]

Comments Off