Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘Bloczki betonowe’

Niekiedy w wodociagach wiejskich stosowany jest naped pompy przy zastosowaniu kieratu konnego.

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

Kieraty konne Niekiedy w wodociągach wiejskich stosowany jest napęd pompy przy zastosowaniu kieratu konnego. W kieracie przy ruchu po kole moc konia jest o 150/0 mniejsza i wynosi 3,4 KM przy rozruchu, zaś od 0,7 do 1,3 KM (zależnie od rasy konia) – przy pracy ciągłej. Dalsza strata mocy na przekładni zębatej wynosi 25°/6. Wał przegubowy kieratu wolnobieżnego wykonuje 55-60 obr/min, szybkobieżnego – 100 do 105 obr/min. przy zastosowaniu dodatkowej przystawki (przekładni zębatej i pasowej) liczba obrotów może być zwiększona do 10. 00-1500 na min, jednak moc zmniejszy się o dalsze 100/0. Jeżeli wysokość ssania i tłoczenia wynosi 15 m, wówczas przy wydajności pompy tłokowej 1 lisek uruchamianej wałem przegubowym wystarczy praca jednego konia, a zbiornik o pojemności 3,6 m3 zostanie napełniony w ciągu 1 godz. [patrz też: deska elewacyjna, Bloczki betonowe, deski elewacyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bloczki betonowe’

Niekiedy w wodociagach wiejskich stosowany jest naped pompy przy zastosowaniu kieratu konnego.

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

OBSZARY OCHRONNE DLA UJĘĆ WÓD WODOCIĄGOWYCH W celu zabezpieczenia wód służących do zaopatrywania wodociągów przed zanieczyszczeniami chemicznymi i bakteriologicznymi oraz zabezpieczenia wydajności źródeł, odpowiednie władze mogą ustanowić obszar ochronny złożony z dwóch stref i wydać zarządzenie co do użytkowania i zagospodarowania gruntów w ich zasięgu. Jeżeli wskutek tych zarządzeń właściciel gruntu ograniczony jest w swobodnym jego użytkowaniu, przysługuje mu prawo żądania odszkodowania, jak podaje art. 14 i 140 Prawa Wodnego W pierwszej strefie, tzw. strefie ścisłej ochrony , obejmującej źródło zaopatrzenia w wodę, nie wolno wznosić budynków mieszkalnych i gospodarczych. Budynki dla obsługi wodociągów powinny być oddalone od miejsca ujęcia wody, urządzeń oczyszczających i zbiorników czystej wody. Strefa ścisłej ochrony powinna być ogrodzona, otoczona pasem terenów zielonych, a wstęp osób obcych wzbroniony . [więcej w: beton na ścianę, Bloczki betonowe, Kruszenie betonu ]

Comments Off

« Previous Entries