Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

do budowy stosuje sie zazwyczaj beton

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2016

W pierwszym przypadku do budowy stosuje się zazwyczaj beton, w drugim – żelbet, żeliwo, stal, rury azbestowo-cementowe, a ostatnio również rury z tworzyw sztucznych. Przewody te w punktach najwyższych zaopatrzyć należy w odpowietrzniki; w najniższych – urządzenia odwadniające. Doliny itp. przeszkody przekracza się przez zastosowanie lewarów lub syfonów. Na ogół koszty budowy syfonów są niższe, natomiast strata ciśnienia jest większa. Gdy przewody biegną nad ziemią, należy wówczas stosować kompensacje w celu zabezpieczenia ich przed pęknięciami wskutek zmian temperatury. Przewody podziemne wykonuje się najczęściej z rur azbestowo-cementowych, następnie żeliwnych, niekiedy stalowych – zagłębionych poniżej linii zamarzania gruntu. [przypisy: Deska Podłogowa, podłogi drewniane, listwa przypodłogowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

do budowy stosuje sie zazwyczaj beton

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2016

Jeżeli dwie proste (styczne łuku kołowego przecinają się pod kątem ostrym a, w niektórych przypadkach wykonuje się ich połączenie łukiem ikołowym, opisanym po stronie zewnętrznej wierzchołka przecięcia się stycznych. Konstrukcję tego rodzaju nazywamy serpentyną lub zakolem. Serpentyna składa się z krzywej podstawowej CEC1, opisanej na wierzchołku łuku, E dwóch wstawek prostych BC i C1D i dwóch krzywych pomocniczych BBl i DD. Serpentyny projektuje się wówczas, gdy normalne połączenie stycznych łukiem kołowym po stronie wewnętrznej kąta nie jest możliwe z braku miejsca do wstawienia łuku nawet o najmniejszym dopuszczalnym promieniu, Serpentyny stosuje się również przy rozwinięciach tras drogowych na zboczach w celu wydłużenia trasy i otrzymania mniejszych spadków. Podstawowe wielkości potrzebne, do obliczania i wytyczenia serpentyny są następujące kąt a przecięcia się stycznych promień łuku podstawowego CECl, promienie R i Rs łuków pomocniczych kąta określamy z bezpośredniego pomiaru w terenie, promienie I, R i fil obiera się w zależności od konfiguracji terenu; to samo dotyczy wstawki prostej d. Aby wytyczyć serpentynę w terenie, należy określić kąt y łuku podstawowego CEC1, kąty skrętu łuków pomocniczych oraz odległość od wierzchołka kąta O do wierzchołka A kąta krzywej pomocniczej. Odległość tę oznaczamy przez a. Prace polowe przy tyczeniu serpentyny polegają na: 1) bezpośrednim pomiarze teodolitem kąta U; 2) Odmierzeniu za pomocą taśmy stalowej od wierzchołka O odcinków DA = DAl = a, dzięki czemu znajdujemy położenie wierzchołków A i Al łuków pomocniczych; 3) określeniu za pomocą instrumentu ustawionego w punkcie O – kierunków OC i DCl oraz położenia punktów C i Cl przez odmierzenie odcinków OC = DCl = r, 4) odmierzeniu na kierunkach CA i ClAl odcinków CB i CI Dl rów- nych wstawce prostej d, otrzymujemy w ten sposób początki łuków pomocniczych B i D, 5) odmierzeniu od punktów A i Al w kierunku prostych AM i AlN odcinków ABI i AIDl równych R tg – wielkości te otrzymujemy z tablic. W ten sposób otrzymujemy punkty końcowe łuków pomocniczych Bl i Dl. Szczegółowe tyczenie krzywych BBl, DDl i CECl odbywa się jednym ze znanych już sposobów. Łuk podstawowy dla małego promienia można wytyczyć również w sposób następujący. Dzielimy kąt Y na dowolną ilość n kątów mniejszych (równych sobie) otrzymujemy kąt prosty. [zobacz tez: podłogi drewniane, deska elewacyjna, Deska Podłogowa]

Comments Off

« Previous Entries