Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

STACJE POMP

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

STACJE POMP Dla wodociągu dostarczającego wody do pojedynczego domu lub grupy domów pompa wraz z silnikiem jest zazwyczaj ustawiona w obudowie studni, bądź też w piwnicy budynku. Obok zespołu pompowego (pompa odśrodkowa z silnikiem elektrycznym) może być umieszczony zbiornik . wodno-powietrzny, a praca urządzenia wodociągowego zostaje zautomatyzowana za pomocą włącznika ciśnieniowego. Aby zapewnić ciągłość pracy, instaluje się zespół rezerwowy uruchamiany w przypadku naprawy urządzenia lub w czasie największego rozbioru. Jeżeli wodociąg jest duży, dla pomp i silników musi być przeznaczony oddzielny budynek. [przypisy: deski elewacyjne, beton dekoracyjny, Listwy przypodłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

STACJE POMP

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Wodę przefiltrowaną ujmuje się za pomocą studni rurowych lub zapuszczanych rozmieszczonych pierścieniowo w odległości 50 m lub większej od studni chłonnej. Studnia ta może być zaopatrzona w podwójny filtr, tak aby filtr wewnętrzny można było wyjąć i oczyścić. Poziome przewody chłonne (dreny) stosowane są w rzadkich przypadkach, ponieważ do oczyszczania należy je odkopać i wydobyć na powierzchnię. Aby otrzymać wodę czystą stosuje się wtórne ujęcia wody na podobnych zasadach jak ujęcia naturalnej wody gruntowej. Przy znacznej grubości warstw wodonośnych buduje się studnie; przy małej – ciągi zbiorcze. Ujęcia wtórne buduje się w odległości ok. 100 m od stawów i rowów infiltracyjnych, wskutek czego woda powierzchniowa przyjmuje cechy wody gruntowej. W rzecznych dolinach zalewowych należy urządzenia do ujęcia wody otoczyć wałami ochronnymi. Czasami do spiętrzenia naturalnych wód gruntowych stosuje się zapory podziemne w poprzek warstwy wodonośnej. Budowa taka jest uzasadniona, gdyż za pomocą krótkiej przegrody można zatrzymać znaczne ilości wody. [hasła pokrewne: deski elewacyjne, beton na ścianę, podłogi drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries