Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘drzwi zewnętrzne’

Tyczenie prostej przez przeszkody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Tyczenie prostej przez przeszkody, np. przez budynek. Tyczenie można przeprowadzić stosując prostą równoległą lub prostą pomocniczą, poprowadzoną pod pewnym kątem do mierzonego kierunku. W pierwszym przypadku w punkcie A wystawiamy prostą AC prostopadłą do kierunku AFo (AB). Na tej prostopadłej odmierzamy odcinek a i otrzymujemy punkt C. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi zewnętrzne’

Tyczenie prostej przez przeszkody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W celu wyznaczenia w terenie punktów głównych luku poziomego należy obliczyć wielkości: , a, T, K, B oraz przyjąć promień łuku kołowego. Wielkości i a otrzymujemy z bezpośredniego pomiaru kąta i obliczenia; wielkości T, K i obliczamy z tablic. Wielkość promienia łuku R przyjmujemy zależnie od znaczenia drogi, szybkości podstawowej; przyjętej za element podstawowy projektu drogowego oraz terenu (wielkość R dopuszczalną dla danego terenu i danej szybkości podają obowiązujące przepisy projektowania dróg). W Polsce szerokie zastosowanie mają tablice do tyczenia łuków Inż. Jacyny i prof. Read the rest of this entry »

Comments Off