Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘farba do betonu’

Silniki wodne do napedu pomp wodnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Silniki wodne Silniki wodne do napędu pomp wodnych są używane w stosunkowo rzadkich przypadkach. Przy spadzie od 0,8 do 4 m stosować należy pionowe turbiny Francissa, przy spadzie od 1,2 do 5 m – poziome; przy spadzie od 5 do 20 m -,- turbiny szybkobieżne w obudowie spiralnej.
Silniki powietrzne Silniki powietrzne są najtańsze w pracy. W Polsce nie ma na ogół sprzyjających warunków stosowania tego rodzaju napędu i jak podają mapy meteorologiczne, w wielu miejscowościach (m. in. w okolicach Siedlec i Rzeszowa) siła wiatru jest nieznaczna, natomiast występowanie ciszy dosyć częste. Moc silnika wietrznego wyraża wzór N=kFv3 KM gdzie k współczynnik przyjmowany za równy F – powierzchnia płaszczyzn wiatraka, m, v – prędkość wiatru, misek. Na ogólną liczbę 8760 godzin w roku (365 X 24 = 876. 0) przypada w Polsce przeciętnie ok. 8000 godz. (910M, w których można korzystać, (prędkość wiatru powyżej 2 misek) z silników wietrznych. Konieczne jest przeto zainstalowanie silników zapasowych (elektrycznych lub spalinowych) do zaopatrywania wodociągu w okresie ciszy lub zbyt silnych wiatrów (v> 10 misek). [podobne: deska tarasowa, farba do betonu, beton na ścianę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘farba do betonu’

Silniki wodne do napedu pomp wodnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Taran systemu Decoeur wyposażony jest w zawór sprężynowy, umożliwiający regulację za pomocą naciągania sprężyny; a w taranie systemu Durozoi zawór sprężynowy osadzony jest na osi poziomej, co ułatwia uruchamianie taranu. Stosowanie urządzeń pompowych złożonych z jednego bądź kilku taranów jest szczególnie dogodne do zaopatrzenia w wodę gospodarstwa wiejskiego. Jeżeli zachodzi możliwość ujęcia wody czystej, np. ze źródła położonego na wzgórzu, wówczas woda ta może być wykorzystana bezpośrednio do nawodniania różnych upraw, a po oczyszczeniu i odkażeniu – do celów konsumpcyjnych. Ponadto za pomocą taranów mogą być w prosty sposób zaopatrywane w wodę baseny kąpielowe, wodopoje na pastwiskach, budynki z inwentarzem itp. [hasła pokrewne: farba do betonu, kamień elewacyjny, ocieplenie poddasza ]

Comments Off

« Previous Entries