Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘gabloty aluminiowe’

Odleglosci miedzy budynkami jednorodzinnymi

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Odległości między budynkami jednorodzinnymi powinny wynosić przez drogę ruchu publicznego co najmniej 15 m; przez tylną granice . Minimalną odległość domu o:d granicy działki, ustala się na 4 m, między domami mieszkalnymi a budynkami gospodarczymi z pomieszczeniami dla inwentarza żywego lub ustępem – 10 m. Wskazania szczegółowe projektowania zabudowy mieszkaniowej Tereny przeznaczone pod zabudowę domkami jednorodzinnymi powinny mieć ustalone linie regulacyjne oraz frontowe i, tylne linie zabudowy. Linie regulacyjne są, to linie odgraniczające posesje od ulicy; wypadają one na zewnętrznej krawędzi chodnika albo, jest to miejsce ustawienia ogrodzenia. Tylna linia zabudowy określa linię ustawienia tylnej ściany, projektowanego budynku. Read the rest of this entry »

Comments Off