Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

POMIAR ODLEGŁOŚCI PUNKTÓW NA ŁUKU

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli mamy łuk kołowy wytyczony dostatecznie szczegółowo, tj. z zaznaczeniem palikami odpowiedniej ilości punktów łuku, pomiar poszczególnych odległości między palikami można wykonać taśmą stalową. W praktyce szczegółowe tyczenie łuku w terenie zdarza się wyjątkowo. Zazwyczaj tyczy się tylko punkty główne łuku, tj. PŁ, SŁ. i KŁ. W takim przypadku pomiar odległości punktów charakterystycznych terenu na łuku wykonuje się po stycznej, następnie punkty te przenosi się na krzywą w celu uzyskania właściwego położenia poszczególnych punktów profilu podłużnego punkty charakterystyczne terenu przenosi się na łuk przez rzutowanie ich ze stycznej, jak wyjaśniono w przykładzie, nie tycząc szczegółowo łuku w terenie. Do wyznaczania punktów charakterystycznych załamań terenu najbardziej wskazany jest następujące sposób, Mając w terenie punkt charakterystyczny na stycznej, należy określić możliwie dokładnie “na oko” jego położenie na luku. Następnie obiera się na stycznej takie dwa punkty, leżące przed i za punktem charakterystycznym, które przeniesione na łuk w Sposób poprzednio podany – znajdują się na łuku przed i za punktem charakterystycznym. Jeżeli odległość tych punktów na łuku jest zbyt duża, należy wytyczyć dodatkowo punkt pośredni. Po wytyczeniu na łuku tych punktów, domiar do punktu charakterystycznego otrzymamy bezpośrednio przez pomierzenie odległości taśmą od najbliższego punktu wytyczonego do punktu charakterystycznego. Sposób opisany jest dość uciążliwy i nadaje się do zastosowania. jedynie w przypadku, jeżeli mamy do wytyczenia 1, 2 lub kilka punktów charakterystycznych. W terenach falistych i górskich przy znacznej ilości punktów charakterystycznych przypadających na łuku opłaca się nieraz szczegółowe wytyczenie łuku i domierzenie do punktów charakterystycznych od wytyczonych znanych punktów łuku. [więcej w: , obróbka miedzi, klimatyzacja warszawa, projektowanie ogrodów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

POMIAR ODLEGŁOŚCI PUNKTÓW NA ŁUKU

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przelotowość średnia linii tramwaju typu N (wozy obecnie produkowane w kraju, kursujące jako pociągi dwuwagonowe) wynosi 95DD pasażerów na godzinę przy szybkości handlowej 18 mJgodz, przy 60 pociągach na godzinę i przystankach co 300 m: . Dla pasma ruchu rowerowego przyjmuje się następujące wymiary: a) szerokość pasma ruchu rowerowego – 0,8 m; przelotowość średnia 1 200 cykl./godz; . b) szerokość dwóch pasm w jednym kierunku – 1,5 przelotowość średnia 2 i do Cykl. zgodz: c) szerokość dwóch pasm ruchu w przeciwnym kierunku (w tym jedno pasmo dla wymijania) wynosi 2;4 m. Szerokość pasma ruchu pieszego wynosi 0.;75 m; przelotowość średnia 3 DUO. pieszych/godz. Dlatego też najmniejsza szerokość chodnika powinna wynosić 0.,75 m. Przy projektowaniu szerszego chodnika należy stosować wielokrotność 75 cm. Górna granica szerokości chodnika nie jest określona i dochodzi często do 7,50. lub nawet 15,00 metrów. W ulicach mieszkaniowych chodniki powinny mieć szerokości 2,25+3,0.0. mi a w ulicach spacerowych i handlowych 7,50.+15,00 m. Ulice o pośrednich szerokościach nie objętych wymiarami wskazanymi w powyższej tabeli należy klasyfikować w zależności od liczby pasm ruchu przy założeniu szerokości pasma 2,5 m. Ulic o pięciu pasmach ruchu kołowego stosować nie należy. [podobne: , Budowa domu, klimatyzacja warszawa, Rekuperatory ]

Comments Off