Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘kostka granitowa’

ZAGADNIENIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

1. Uwagi ogólne Organizm miejski stanowi zwartą masę terenów o różnym przeznaczeniu, jak np. przemysłowym, mieszkaniowym, usługowym, użyteczności publicznej, oświaty i szkolnictwa, służby zdrowia, kultury i sztuki, administracji, dystrybucji towarowej, rzemiosła, zieleni urządzonej itp. Tereny te, rozmieszczone w zależności od czynników fizjograficznych w odpowiednim do siebie stosunku, współżyją ze sobą, uzupełniają się nawzajem, tworząc jednolity organizm miejski, związany również gospodarczo z regionem (zapleczem), z którego czerpią surowce, żywność, siłę roboczą i który zasila w produkty swej pracy. Zadanie łączności wewnętrznej spełnia sieć uliczna, która przenika całkowicie obszar miasta i obsługuje swymi rozgałęzionymi liniami wszystkie komórki organizmu miejskiego oraz tereny bliższe i dalsze w oto: czemu miasta. Read the rest of this entry »

Comments Off