Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘listwa przypodłogowa’

Przy ujeciu wód artezyjskich powierzchnia strefy pierwszej jest kolem o promieniu 15-30 m

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Przy ujęciu wód artezyjskich powierzchnia strefy pierwszej jest kołem o promieniu 15-30 m. Natomiast w przypadku ujmowania wód gruntowych płytkich promień koła zwiększyć należy do 100 m. Gdy ujmuje się wodę z rzeki lub potoku, wówczas strefa ścisłej ochrony obejmuje odcinek rzeki o długości kilkuset metrów lub dłuższy, zależnie od warunków miejscowych. Do strefy drugiej, tzw. strefy ograniczeń, włączyć należy tereny otaczające ujęcie od strony, od której możliwy jest dostęp zanieczyszczeń do strefy pierwszej. W strefie tej zabronione jest takie wykorzystanie terenu lub źródeł, które może spowodować jakościowe lub ilościowe ich pogorszenie. Władza wodna może zakazać używania nawozów zwierzęcych, a przede wszystkim zanieczyszczenia ściekami bytowymi i przemysłowymi cieków wodnych li gleby na powierzchni drugiej strefy. Niekiedy, pomimo warstwy nieprzepuszczalnej przykrywającej warstwę wodonośną, zanieczyszczenia mogą się przedostać przez stare, już nie eksploatowane otwory wiertnicze. Ochrona rozległych terenów przed zanieczyszczeniami chemicznymi i bakteriologicznymi może być droższa i bardziej kłopotliwa niż oczyszczanie i dezynfekcja wody. [przypisy: deska tarasowa, płytki elewacyjne, listwa przypodłogowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘listwa przypodłogowa’

Przy ujeciu wód artezyjskich powierzchnia strefy pierwszej jest kolem o promieniu 15-30 m

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

W pierwszym przypadku do budowy stosuje się zazwyczaj beton, w drugim – żelbet, żeliwo, stal, rury azbestowo-cementowe, a ostatnio również rury z tworzyw sztucznych. Przewody te w punktach najwyższych zaopatrzyć należy w odpowietrzniki; w najniższych – urządzenia odwadniające. Doliny itp. przeszkody przekracza się przez zastosowanie lewarów lub syfonów. Na ogół koszty budowy syfonów są niższe, natomiast strata ciśnienia jest większa. Gdy przewody biegną nad ziemią, należy wówczas stosować kompensacje w celu zabezpieczenia ich przed pęknięciami wskutek zmian temperatury. Przewody podziemne wykonuje się najczęściej z rur azbestowo-cementowych, następnie żeliwnych, niekiedy stalowych – zagłębionych poniżej linii zamarzania gruntu. [przypisy: Deska Podłogowa, podłogi drewniane, listwa przypodłogowa ]

Comments Off

« Previous Entries