Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Architektura 21szego wieku : Międzynarodowy Konkurs: d3 Obudowa jutra

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Architektura 21szego wieku : Międzynarodowy Konkurs: d3 Obudowa jutra

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Kilka miesięcy temu podzieliliśmy sześciu finalistów z Uniwersytetu w Melbourne na ich nowy Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania (krótką listę można przeczytać tutaj).
Spośród sześciu finalistów, zwycięzcami zostali zwycięzcy: John Wardle Architekci z siedzibą w Melbourne i Boston dA z siedzibą w Bostonie.
Profesor Tom Kvan, dziekan Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania, oświadczył: Zwycięski projekt pokazał szczegółową wiedzę na temat działalności dydaktycznej i badawczej Wydziału oraz możliwości wniesienia wkładu w badania w całym kampusie.
Więcej zdjęć i więcej o zwycięskim projekcie po przerwie.
Zwycięski budynek pokazuje silne zrozumienie problemów edukacyjnych, środowiskowych i społecznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Architektura 21szego wieku : Międzynarodowy Konkurs: d3 Obudowa jutra

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Jeżeli punkty pośrednie tyczonej prostej mają być oznaczone w te- renie np. za pomocą palików wbitych w teren, to palik wbija i w grunt dokładnie w wyznaczonych miejscach. Po wbiciu pala ustawia się na nim tyczkę ponownie i sprawdza. jego położenie w stosunku do prostej AB za pomocą instrumentu, wprowadzając w razie potrzeby odpowiednie poprawki. Dokładne położenie punktu wytyczonej linii na palom zaznacza się przez wbicie gwoździa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Architektura 21szego wieku : Międzynarodowy Konkurs: d3 Obudowa jutra

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Wstępne badania na podstawie materiału mapowego pozwalają na określenie tzw. punktów stałych trasy drogowej, które mają wpływ na jej usytuowanie w terenie i które powodują konieczność zmiany kierunku prostego jako najbardziej korzystnego, na szereg kierunków wzajemnie się przecinających. Punkty stałe trasy zazwyczaj zostają określone na mapie, a następ- nie sprawdzone i poprawione w czasie objazdu terenowego. Punkty te podają zarówno miejsca, przez które trasa nie powinna przejść, jak również miejsca, które powinny z tych czy innych powodów leżeć na trasie. Prócz punktów określonych na mapie i ustalonych w czasie objazdu terenowego, mogą również ujawnić się punkty stałe w czasie studiów i pomiarów szczegółowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries