Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘meble biurowe’

Szerokosci pasm ruchu kolowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szerokości pasm ruchu kołowego wynoszą: a) szerokość pasma postojowego i pasma ruchu przy szybkości dopuszczalnej do 15 km godz - 2,5 m b) przy .szybkości dopuszczalnej do 80 km/godz - 3,Cl ItI. c) przy szybkości dopuszczalnej ponad 80 km/godz - 3,5 m
Ulice o intensywnym ruchu mieszanym, zwłaszcza przy ruchu autobusów, trolejbusów i ciężkich pojazdów towarowych mają pasma ruchu szerokości 3,5 m przy dopuszczalnej szybkości mniejszej niż 80 km/godz. Należy przyjmować, że na wszystkich ulicach mogą poruszać się wozy o gabarycie maksymalnym, tj. szerokości 2,5 m i wysokości 4,0″ m, jak np. wozy meblowe, straż pożarna itp. Przekrój poprzeczny jezdni powinien mieć jeden (na łuku) lub dwa (na prostej) spadki poprzeczne, umożliwiające odpływ wody deszczowej. Ograniczenia boczne jezdni uzyskuje się przez zastosowanie krawężników podniesionych o 10-:-.15 cm ponad brzeg jezdni. Pasmo ruchu tramwajowego najlepiej projektować na torach wydzielonych, przeważnie na środku ulicy. a. Szerokość pasma tramwajowego na wydzielonym torowisku wraz z powierzchnią przystankową (słupy pośrodku torowiska) wynosi 9;0 m, b . Szerokość pasma tramwajowego jak wyżej, lecz ze słupami na zewnątrz torowiska wynosi 8,0 m. [patrz też: , urządzenia gastronomiczne, kurs prawa jazdy, meble biurowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble biurowe’

Szerokosci pasm ruchu kolowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wzajemne przecięcia arterii komunikacyjnych, ulic lokalnych i magistrali (głównych linii komunikacji ) nazywamy węzłami komunikacyjnymi. Węzły komunikacyjne umożliwiają właściwe połączenia poszczególnych arterii, i ulic, a zarazem stanowią przeszkodę płynności ruchu przez powstawanie tzw. kolizji ruchu. Rozróżniamy węzły jednopoziomowe i dwupoziomowe . Węzły dwupoziomowe eliminują prawie zupełnie zagadnienie kolizji ruchu, który odbywa się bez przeszkód w obu kierunkach, jednakże stanowią duże utrudnienie pod innymi względami. Zajmują dużo przestrzeni i na skutek wykopów lub nasypów powstałych w miejscu węzła komplikują normalne wykorzystanie przyległych terenów. Węzeł dwupoziomowy stosowany bywa przede wszystkim na przecięciach arterii komunikacyjnych z magistralami (kolej, autostrada) lub w punktach wielkiego nasilenia ruchu wielkomiejskiego. Węzły jednopoziomowe dzielimy na: skrzyżowania zwykłe i skrzyżowania bezkolizyjne. Skrzyżowania jest najczęściej stosowanym węzłem ulicznym. Umożliwia regularną zabudowę przyległych terenów, a zarazem odznacza się czytelnością i znaczną przelotowością. Mogą one być nieregulowane lub regulowane. Skrzyżowania zwykłe dzielimy na prostokątne i skośne. W zależności od liczby : zbiegających się ulic skrzyżowania mogą być trójramienne, czteroramienne i wieloramienne, które w wypadku znacznej liczby ulic zamieniają się na plac gwiaździsty. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, agencja detektywistyczna, meble biurowe ]

Comments Off