Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘płyta warstwowa’

Artelie objazdowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Arterie odciążające prowadzone są równolegle do arterii głównych w celu ich odciążenia: Stosowane są często w śródmieściu dla podziału ruchu na osobowy i ciężarowy lub dla prowadzenia dwóch linii ruchu jednokierunkowego. Artelie objazdowe prowadzone są w celu skierowania ruchu tranzytowego poza miasto lub poza dzielnicę ,obciążoną już znacznie ruchem lokalnym. Arterie zbiorcze zbierają ruch z grupy ulic mieszkaniowych w celu doprowadzenia go i wpuszczenia w miejscu właściwym do arterii głównej . Arterie specjalne doprowadzają ruch do węzłów innej komunikacji, przeważnie o znaczeniu ogólnym, jak dworce kolejowe, stacje towarowe, porty, przystanie rzeczne, lotniska, tereny sportowe np. Arterie strategiczne budowane wyłącznie dla celów wojskowych zwykle na peryferiach miasta i w jego okolicach. Arterie reprezentacyjne o wybitnym charakterze krajobrazowym lub architektonicznym, związane z gmachami lub terenami o szczególnym znaczeniu urbanistycznym, odznaczają się szerokością ,i bogatą oprawą . [przypisy: , przyczepy samochodowe, płyta warstwowa, kamienie ozdobne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyta warstwowa’

Artelie objazdowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dobór odpowiedniej szerokości jezdni w granicach wyznaczonych dla danej klasy powinien być wynikiem analizy ruchu przewidywanego na danej ulicy. Szerokość jezdni 2,5 m może być stosowana wyłącznie na przejściach pieszo-jezdnych położonych wewnątrz bloku mieszkaniowego. Odległość między mijankami na przejściach pieszo-jezdnych nie może przekraczać 150 m. 1 Obecnie obowiązujące przepisy określają dopuszczalną szybkość poruszania się pojazdów w mieście na 40 km/godz. Przy 4+6 pasmach ruchu pożądany jest podział pasmem na dwie jezdnie jednokierunkowe (szczególnie przy ciężkim ruchu towarowym). Podane wyżej szerokości ulic w liniach rozgraniczających należy rozważać za zalecone dla wypadków typowych; należy jednak unikać przekraczania wartości podanych ze względu na koszty związane z utrzymaniem i konserwacją pasa ulicowego. Można też projektować linie tramwajowe niezależnie od układu ulicznego. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców oraz hałas wywoływany przez tramwaj odległość między torowiskami a zabudową mieszkaniową nie powinna być mniejsza niż 10 m. Ścieżki rowerowe stosuje się w miastach o liczbie mieszkańców ponad 50 tys. na ulicach klasy III lub wyższej. Chodniki jednostronne:w uzasadnionych wypadkach można stosować na ulicach klasy J, II i III. Na pozostałych ulicach należy projektować chodniki dwustronne . [podobne: , Serwis Klimatyzacji, płyta warstwowa, stoiska targowe ]

Comments Off