Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

UDERZENIA WODNE W PRZEWODACH

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

UDERZENIA WODNE W PRZEWODACH Uderzenia wodne w przewodzie doprowadzającym wodę pod ciśnieniem powstają na skutek nagłego zatrzymania płynącej wody, przy czym tworzą się; w wypełnionym przewodzie, drgania okresowe. Przyczyny uderzeń wodnych to szybkie zamykanie zasuwy, hydrantu, zaworu zwrotnego lub wskutek nagłego zatrzymania pompy przy wyłączeniu prądu; uderzenia wodne powstają również przy szybkim otwieraniu zasuwy. Uderzenia te mogą zniszczyć przewód oraz inne urządzenia wodociągowe. Największy wzrost ciśnienia występuje wówczas, gdy czas t zamknięcia zasuwy lub zatrzymania pompy jest krótszy niż czas przebiegu fali tam i z powrotem Skutki uderzenia wodnego można zmniejszyć stosując: – zwiększenie czasu potrzebnego do zamykania przewodu, – zbiorniki wyrównawcze (komory uderzeń) lub zbiorniki wodno-powietrzne stawiane w pewnych charakterystycznych punktach przewodu – zawory bezpieczeństwa wbudowane przy końcu rurociągu. W związku z możliwymi uszkodzeniami przewodów wodociągowych wskutek uderzeń wodnych nie wolno jest stosować zasuw i kurków nagle zamykających przepływ wody, np. kurków półobrotowych. [podobne: płyty warstwowe, Listwy przypodłogowe, beton dekoracyjny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

UDERZENIA WODNE W PRZEWODACH

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Kierunki spływu wód dla wszystkich rzek, potoków i zagłębień terenu, które przekracza trasa, powinny być zaznaczone na szkicu sytuacyjnym. Przy przejściu z trasą przez miejscowości zabudowane (osiedla) notuje się linię zabudowy. Przy zabudowie luźnej wykreśla się na szkicu zarysy poszczególnych budynków i odległości do nich. Przy zabudowie zwartej lub jeżeli zabudowa luźna twarzy wyraźną linię ciągłą, zdejmuje się sie poczególne obiekty, lecz odstępy załamań linii zabudowy. Szczegółowo należy zdjąć te odcinki, na których przebieg trasy wymaga przecięcia zabudowań, ogrodów owocowych, likwidacji studni itp. Dla osiedli omijanych należy na szkicu sytuacyjnym zaznaczyć . miejsce ewentualnego dojazdu ad projektowanej trasy oraz odległość trasy od osiedla. Przy przejściu trasy przez las należy uwidocznić szerokość przecinki, rodzaj drzew i gęstość lasu. Dla każdego przecięcia istniejących linii kolejowych i dróg należy podać na szkicu sytuacyjnym kąt skrzyżowania projektowanej trasy z linią kolejową lub dragą. Ponadto wymagane jest padanie ilaści torów kolei oraz kilometra linii kolejowej, a dla dróg – szerokość istniejącej drogi w karanie oraz szerokość i rodzaj nawierzchni. Zdjęcie poszczególnych parcel gruntów nie należy do zakresu oma- wianych zdjęć sytuacyjnych, lecz jest czynnością specjalną, wykonywaną przez upoważnionego mierniczego. W celu określenia ogólnej powierzchni gruntu zdejmuje się tylko granicę uprawy roli, lasów, terenów bagnistych itp. Jeżeli zdjęcie sytuacyjne wykonuje się dla projektu przebudowy drogi istniejącej, ta należy zaznaczyć na szkicu sytuacyjnym paczą- tek trasy przebudowy przez dokładne nawiązanie go. da istniejącego kilometrażu. Ponadto. szkic sytuacyjny w tym przypadku powinien zawierać położenie wszystkich znaków odległościowych (kilometrowych i hektametrowych) istniejącej drogi, jak również połażenie innych znaków. [podobne: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]

Comments Off