Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘projektowanie ogrodów’

POMIAR ODLEGŁOŚCI PUNKTÓW NA ŁUKU

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli mamy łuk kołowy wytyczony dostatecznie szczegółowo, tj. z zaznaczeniem palikami odpowiedniej ilości punktów łuku, pomiar poszczególnych odległości między palikami można wykonać taśmą stalową. W praktyce szczegółowe tyczenie łuku w terenie zdarza się wyjątkowo. Zazwyczaj tyczy się tylko punkty główne łuku, tj. PŁ, SŁ. i KŁ. W takim przypadku pomiar odległości punktów charakterystycznych terenu na łuku wykonuje się po stycznej, następnie punkty te przenosi się na krzywą w celu uzyskania właściwego położenia poszczególnych punktów profilu podłużnego punkty charakterystyczne terenu przenosi się na łuk przez rzutowanie ich ze stycznej, jak wyjaśniono w przykładzie, nie tycząc szczegółowo łuku w terenie. Do wyznaczania punktów charakterystycznych załamań terenu najbardziej wskazany jest następujące sposób, Mając w terenie punkt charakterystyczny na stycznej, należy określić możliwie dokładnie “na oko” jego położenie na luku. Następnie obiera się na stycznej takie dwa punkty, leżące przed i za punktem charakterystycznym, które przeniesione na łuk w Sposób poprzednio podany – znajdują się na łuku przed i za punktem charakterystycznym. Jeżeli odległość tych punktów na łuku jest zbyt duża, należy wytyczyć dodatkowo punkt pośredni. Po wytyczeniu na łuku tych punktów, domiar do punktu charakterystycznego otrzymamy bezpośrednio przez pomierzenie odległości taśmą od najbliższego punktu wytyczonego do punktu charakterystycznego. Sposób opisany jest dość uciążliwy i nadaje się do zastosowania. jedynie w przypadku, jeżeli mamy do wytyczenia 1, 2 lub kilka punktów charakterystycznych. W terenach falistych i górskich przy znacznej ilości punktów charakterystycznych przypadających na łuku opłaca się nieraz szczegółowe wytyczenie łuku i domierzenie do punktów charakterystycznych od wytyczonych znanych punktów łuku. [więcej w: , obróbka miedzi, klimatyzacja warszawa, projektowanie ogrodów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘projektowanie ogrodów’

POMIAR ODLEGŁOŚCI PUNKTÓW NA ŁUKU

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Skrzyżowania jednopoziomowe bezkolizyjne odpowiednie są przy przecinaniu się arterii III, IVa i IVb oraz VIa i Vlb o przewidywanym natężeniu ruchu da 1 000 poj ./godz i dużej liczbie ruchów lewoskrętowych. Na skrzyżowaniach bezkolizyjnych należy przewidzieć możliwości rozwiązania ruchów pieszych w drugim poziomie. Przy natężeniu ruchu ponad 1 500 poj./godz i dużej liczbie lewoskrętów należy stosować skrzyżowania wielopoziomowe bezkolizyjne (IV). Skrzyżowania Unii tramwajowych z ulicami klasy VIa i Vlb oraz IVa i IV,b w zasadzie powinny być rozwiązane dwupoziomowo. Jednopoziomowe skrzyżowania dopuszczalne są przy małych natężeniach ruchu tramwajowego. Skrzyżowania z ulicami pozostałymi rozwiązać należy jednopoziomowo. Skrzyżowania ulic z magistralami komunikacji zewnętrznej powinny być z reguły dwupoziomowe. Przy czym pełne skrzyżowanie należy stosować z ulicami większego znaczenia, a dla pozostałych wykonać tylko przelot. Miasta liczące do 50 tys. mieszkańców powinny mieć jedno lub dwa połączenia z magistralami, a w miastach większych należy dążyć da niezbędnego minimum. [podobne: , kontenery na gruz, projektowanie ogrodów, stoiska targowe ]

Comments Off