Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

zabudowa moze miec duze walory plastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Art, 55 ustawy budowlanej wymaga, alby granice działek i przynajmniej na długości 12 m były prostopadłe do ulicy. Dotyczy to tworzenia nowych działek. W istniejących działkach o skośnym usytuowaniu granic w stosunku do ulicy można wytworzyć (stosując jednolitą zabudowę willową, bliźniaczą lub szeregową), uporządkowany rytm uskoków. Urozmaicona w ten sposób .zabudowa może mieć duże walory plastyczne i niebanalne rozwiązania przestrzenne. Na terenie zabudowy ekstensywnej istnieje możliwość wytworzenia warunków do garażowania samochodu lub motocykla, co jest znacznie bardziej utrudnione w warunkach zabudowy intensywnej. Również stworzone mogą być warunki do hodowli drobiu, zwierząt futerkowych i prowadzenia innych zajęć gospodarczych. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, pompy ciepła, brama garażowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

zabudowa moze miec duze walory plastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy zaokrągleniach krawężników chodników na skrętach należy wziąć pod uwagę, że najmniejszy promień łuku dla aut osobowych wynosi 5. m, a dla aut ciężarowych 8,50 m. Przy skrzyżowaniach prostych i ukośnych należy rozróżnić ponadto skręty w prawo i w lewo, które określamy jako prawoskręty i lewoskręty, Ze względu na obowiązujący w Polsce ruch prawostronny prawoskręty wykonuje się bez kolizji ruchu. Natomiast wykonanie lewoskrętów na skrzyżowaniu czteroramiennym(jednopoziomowym), zwykłym powoduje cztery punkty kolizji ruchu. Skrzyżowania zwykłe można zamienić na tzw. obwiednie, które inaczej nazywamy jednopoziomowymi skrzyżowaniami bezkolizyjnymi w których odbywa się płynny ruch wirowy jednokierunkowy (prawy). Rozróżnić tu możemy trzy odmiany skrzyżowania bezkolizyjnego: cygaro, romb, koło. W zależności od wzajemnego stosunku krzyżujących się arterii stosuje się właściwe rozwiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego . Przy dużym zróżnicowaniu natężenia ruchu w krzyżujących się arteriach, gdy jedna z nich wyraźnie góruje nad drugą pod względem znaczenia, stosuje się cygaro wzdłuż arterii głównej. Przy względnie jednakowym nasileniu ruchu na obu arteriach stosuje się romb o zaokrąglonych wierzchołkach, przy czym może on być nieco wydłużony wzdłuż arterii ważniejszej. Przy wieloramiennych skrzyżowaniach zamiast placu gwiaździstego stosuje się obwiednię okrągłą wchłaniającą w siebie cały wirowy ruch ze wszystkich ulic. [hasła pokrewne: , felgi stalowe, przydomowe oczyszczalnie, maszyny budowlane ]

Comments Off

« Previous Entries