Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘Serwis Klimatyzacji’

Odleglosc miedzy mijankami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dobór odpowiedniej szerokości jezdni w granicach wyznaczonych dla danej klasy powinien być wynikiem analizy ruchu przewidywanego na danej ulicy. Szerokość jezdni 2,5 m może być stosowana wyłącznie na przejściach pieszo-jezdnych położonych wewnątrz bloku mieszkaniowego. Odległość między mijankami na przejściach pieszo-jezdnych nie może przekraczać 150 m. 1 Obecnie obowiązujące przepisy określają dopuszczalną szybkość poruszania się pojazdów w mieście na 40 km/godz. Przy 4+6 pasmach ruchu pożądany jest podział pasmem na dwie jezdnie jednokierunkowe (szczególnie przy ciężkim ruchu towarowym). Podane wyżej szerokości ulic w liniach rozgraniczających należy rozważać za zalecone dla wypadków typowych; należy jednak unikać przekraczania wartości podanych ze względu na koszty związane z utrzymaniem i konserwacją pasa ulicowego. Można też projektować linie tramwajowe niezależnie od układu ulicznego. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców oraz hałas wywoływany przez tramwaj odległość między torowiskami a zabudową mieszkaniową nie powinna być mniejsza niż 10 m. Ścieżki rowerowe stosuje się w miastach o liczbie mieszkańców ponad 50 tys. na ulicach klasy III lub wyższej. Chodniki jednostronne:w uzasadnionych wypadkach można stosować na ulicach klasy J, II i III. Na pozostałych ulicach należy projektować chodniki dwustronne . [podobne: , Serwis Klimatyzacji, płyta warstwowa, stoiska targowe ]

Comments Off