Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘szyny prądowe’

Drogi o charakterze przelotnym

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Drogi o charakterze przelotnym omijają tereny zainwestowania miejskiego. Drogi ruchów docelowych do miasta przekazują ruch na granicy tego obszaru ulicom będącym ich przedłużeniem i odpowiednio przystosowanym do przyjęcia ruchu pozamiejskiego. Funkcje spełniane przez drogi w granicach administracyjnych miasta nie różnią się zasadniczo od funkcji dróg poza jego granicami. Zasady projektowania dróg określają przepisy byłego Ministra Transportu. . Read the rest of this entry »

Comments Off