Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Prace polowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Prace polowe wykonuje się w sposób następujący: 1) określamy pierwszy punkt łuku Kt położony w odległości s od punktu PŁi położenie tego punktu określamy metodą współrzędnych prostokątnych x i Yi 2) po ustaleniu i utrwaleniu punktu K1 wyciągamy taśmę stalową w kierunku przedłużenia prostej PŁ l KI, od- K mierzymy na tym kierunku ustaloną odległość s (np. 10 lub 20 m) i w ten sposób znajdujemy punkt B, 3) utrzymując początek taśmy w punkcie KI przenosimy jej koniec na odległość d (zakreślając taśmą łuk o promieniu s), którą bierzemy z odpowiednich tablic i w ten sposób określamy punkt K2; odległość d odmierzamy taśmą parcianą od. punktu Bi 4) w celu otrzymania punktu następnego przenosimy taśmę na punkt K2, umieszczając ją w kierunku przedłużenia prostej KIK2 i odmierzamy na taśmie odległość K2C = 8. Następnie postępujemy w sposób poprzednio opisany. Odległość d można otrzymać z obliczenia. Z podobieństwa trójkątów-OK1K2 i BK2Kl otrzymamy: s = R skąd: d= R Ze wszystkich sposobów tyczenia łuków sposób przedłużania cięciw należy uważać za najmniej dokładny. Metoda ćwiartowania strzałki Metoda ta jest bardzo praktyczna i bywa często stosowana do tyczenia punktów pośrednich łuku przy budowie dróg. Po wyznaczeniu punktów PŁ, KŁ i S (środek łuku) łączy się prostą punkty PŁ i KŁ, mierzy się długość tej prostej oraz wyznacza z tablic lub oblicza wielkość strzałki NS = H. Następnie łączy się prostą punkty PŁ i S, dzieli tę prostą na pół i w punkcie N 1 tyczy się do niej prostopadłą N1S1. Na prostopadłej N1S1 odmierza, się wielkość Hl otrzymując punkt Sl. Przy zastosowaniu tej metody można zamiast punktu PŁ i KŁ używać innych punktów otrzymanych na łuku z innej metody pomiarowej, a wielkość H należy otrzymać z bezpośredniego pomiaru. Metoda tyczenia punktów pośrednich łuku przez ćwiartowane strzałki nadaje się do tyczenia punktów pośrednich łuku przy wykonaniu robót w oparciu na wyznaczonych już punktach łuku, położonych jednak w niezbyt znacznej odległości od siebie. [więcej w: jadar katalog, płyta osb castorama, bs poddebice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bs poddebice jadar katalog płyta osb castorama