Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Skrzyzowanie dwupoziomowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Węzły O dużej przelotowości powinny być rozwiązywane w różnych poziomach. Rozróżniamy tu: Skrzyżowanie dwupoziomowe z częściową kolizją, skrzyżowanie wielopoziomowe bezkolizyjne. W dwu- lub wielopoziomowych skrzyżowaniach arterii ruchu kołowego należy przewidzieć możliwość wjazdu z każdego kierunku jednej arterii w obydwa kierunki arterii drugiej. Wykonuje się to za pomocą dojazdów o dużych promieniach łuku łączących obie arterie. Skrzyżowania dwupoziomowe z częściową kolizją mają łukowe wjazdy z jednego poziomu na drugi na czterech stronach skrzyżowania (kolizja przy lewoskrętach). Skrzyżowanie typu “konkzynka” ma dodatkowe cztery zjazdy koliste wpisane w skrawki terenu pomiędzy arteriami i łukami zjazdowymi dla uniemożliwienia bezkolizyjnego wykonania lewoskrętów.
Od klasy ulic zależy właściwy wybór skrzyżowania. Krzyżujące się ulice I i II klasy powinny mieć z reguły skrzyżowanie zwykłe nie regulowane, Skrzyżowania zwykłe (I) regulowane mogą być stosowane przy wzajemnym krzyżowaniu się ulic klasy III, IVa i IVb, w wypadku gdy nie występuje na nich duża liczba lewoskrętów. Ruch regulowany jest ręcznie lub za pomocą świateł . [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, ogrody zimowe, identyfikacja wizualna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: identyfikacja wizualna indywidualne kalendarze trójdzielne ogrody zimowe