Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Szerokosci pasm ruchu kolowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Szerokości pasm ruchu kołowego wynoszą: a) szerokość pasma postojowego i pasma ruchu przy szybkości dopuszczalnej do 15 km godz - 2,5 m b) przy .szybkości dopuszczalnej do 80 km/godz - 3,Cl ItI. c) przy szybkości dopuszczalnej ponad 80 km/godz - 3,5 m
Ulice o intensywnym ruchu mieszanym, zwłaszcza przy ruchu autobusów, trolejbusów i ciężkich pojazdów towarowych mają pasma ruchu szerokości 3,5 m przy dopuszczalnej szybkości mniejszej niż 80 km/godz. Należy przyjmować, że na wszystkich ulicach mogą poruszać się wozy o gabarycie maksymalnym, tj. szerokości 2,5 m i wysokości 4,0″ m, jak np. wozy meblowe, straż pożarna itp. Przekrój poprzeczny jezdni powinien mieć jeden (na łuku) lub dwa (na prostej) spadki poprzeczne, umożliwiające odpływ wody deszczowej. Ograniczenia boczne jezdni uzyskuje się przez zastosowanie krawężników podniesionych o 10-:-.15 cm ponad brzeg jezdni. Pasmo ruchu tramwajowego najlepiej projektować na torach wydzielonych, przeważnie na środku ulicy. a. Szerokość pasma tramwajowego na wydzielonym torowisku wraz z powierzchnią przystankową (słupy pośrodku torowiska) wynosi 9;0 m, b . Szerokość pasma tramwajowego jak wyżej, lecz ze słupami na zewnątrz torowiska wynosi 8,0 m. [patrz też: , urządzenia gastronomiczne, kurs prawa jazdy, meble biurowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kurs prawa jazdy meble biurowe urządzenia gastronomiczne