Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

TYCZENIE ŁUKÓW POZIOMYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy pomiarach drogowych niekiedy jest zbędny pomiar kąta zawartego między wytyczonymi kierunkami, lecz można z góry obrać i wytyczyć kąt skrętu a, a zatem i kierunek w terenie. Czynność tę wykonuje się podobnie jak pomiar kąta dla wyznaczonych w terenie kierunków, jednak po wycelowaniu na kierunek A i wykonaniu odczytu obraca się limmus o określony z góry kąt i ustawia pod instrument tyczkę, osiągając w ten sposób kierunek WB. Trasa drogowa składająca się z wielu przecinających się prostych jest poligonem otwartym. Ponieważ przy pomiarze kątów tego poligonu możliwe są pomyłki, dla znalezienia grubych błędów najlepiej mierzyć busolą azymuty poszczególnych kierunków. Porównując azymuty obliczone dla poszczególnych kierunków na podstawie pomierzonych kątów wierzchołkowych z azymutami pomierzonymi bezpośrednio, można sprawdzić pomiar kątów. Jeżeli azymuty Al i A zostały pomierzone bezpośrednio, to obliczanie ich na podstawie wymienionego wzoru daje możność sprawdzenia pomiaru kątów. Rozważania te są słuszne przy założeniu, że południki NS I-oprowadzone przez poszczególne punkty wierzchołkowe trasy mają kierunki równoległe, tj., że są równoległe do południka poprowadzonego przez punkt początkowy M. W rzeczywistości jednak wszystkie południ- ki przecinają się na biegunach, wskutek czego dwa południki, przeprowadzone przez dwa punkty dowolne nie leżące na tym samym południku, mają kierunki zbiegające się pod pewnym kątem. Jeżeli chodzi o nieznaczne odległości między punktami, można przyjąć na ogół równoległość południków, w praktyce drogowej jednak przy trasach długości dziesiątek i setek kilometrów, należy kąt pochylenia południków uwzględniać. Jeżeli będziemy porównywać kierunki poszczególnych południków do kierunku południka początkowego, to zauważymy, że wielkość kąta odchylenia wzrasta w miarę oddalania się od punktu początkowego trasy. Z powyższego widać, że obliczone na pod- stawie wymienionych wzorów kąty A2, A3 itd. właściwie nie są .azymutami, ponieważ nie są obliczone od północnego kierunku południka poprowadzonego przez każdy poszczególny punkt, ,lecz od północnego kierunku południka początkowego. [podobne: jadar katalog, płyta osb castorama, bs poddebice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bs poddebice jadar katalog płyta osb castorama