Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Tyczenie prostej przez przeszkody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Tyczenie prostej przez przeszkody, np. przez budynek. Tyczenie można przeprowadzić stosując prostą równoległą lub prostą pomocniczą, poprowadzoną pod pewnym kątem do mierzonego kierunku. W pierwszym przypadku w punkcie A wystawiamy prostą AC prostopadłą do kierunku AFo (AB). Na tej prostopadłej odmierzamy odcinek a i otrzymujemy punkt C. W punkcie C tyczymy prostą CD równoległą do kierunku AFo. W punkcie D tyczymy prostopadłą do kierunku CD, odmierzamy na niej odcinek a i otrzymujemy punkt B. Punk- ty pośrednie tyczy się w sposób podobny, wyznaczając na prostej CD punkty pośrednie E, F, M, N, tycząc w tych punktach prostopadłe do kie- runku CD i odmierzając na nich odcinki a. W wyniku otrzymamy punkty B, P, Mo, No, położone na prostej AB w odstępach a od punktów E, F,M,N. W pewnych przypadkach wygodniej jest tyczyć – zamiast prostej równoległej do tyczonego kierunku – prostą pod Pewnym kątem. Na prostą wytyczoną pod kątem do prostej AB rzutujemy punkt B pod kątem prostym do prostej AC, otrzymując punkt C. Następnie mierzymy odcinki AC. i CB. Na prostej pomocniczej obiera się dwa punkty pośrednie D i E i mierzy odległości AD i AE. W punktach D i E tyczy się proste prostopadłe do prostej pomocniczej. Długości te odmierzamy na prostopadłych do prostej pomocniczej w punktach D i E, otrzymując punkty Do i Eo leżące na prostej AB. Redukcja pomierzonych odcinków na poziom. Przy opracowywaniu planów przyjmuje się za podstawę rzut odcinka prostej na płaszczyznę poziomą. Jeżeli teren ma kilka spadków, należy pomierzyć długość i kąt dla każdego spadku. Kąt pochylenia określa się za pomocą przyrządu, zwanego pochylnikiem. [więcej w: , klimatyzatory przenośne, drzwi zewnętrzne, meble stylowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi zewnętrzne klimatyzatory przenośne meble stylowe