Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

TYCZENIE PUNKTÓW POŚREDNICH ŁUKU

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Szczegółowe tyczenie łuków wykonuje się przy wyznaczaniu robót, przy tyczeniu trasy w terenie górskim lub mocno pofałdowanym, a także przy tyczeniu trasy wtedy, gdy trzeba uwzględnić charakterystyczne punkty terenu, znajdujące się na łuku. Szczegółowe tyczenie łuku polega na wyznaczeniu szeregu jego punktów i zamarkowaniu ich w terenie palikami, tak aby punkty te z dostateczną dokładnością wyznaczyły położenie łuku. Przy szczegółowym tyczeniu (bezpośrednio przed wykonaniem robót) paliki wbija się zazwyczaj na łuku w jednakowych odstępach przy wyznaczaniu natomiast tylko charakterystycznych punktów terenu odległości palików mogą być różne. Im mniejszy jest promień łuku, tym krzywizna jest większa i tym gęściej należy wbijać paliki (zależnie od promienia co 2 -7- 5 -7- 10 -7- 20 m). Postępując w podobny sposób wytyczymy dowolną ilość punktów łuku. Jeżeli w trakcie tyczenia łuku natrafimy. na przeszkodę, przenosimy instrument na dowolny, poprzednio wytyczony punkt w celu ustalenia nowej stycznej. Jeżeli np. przeniesiemy instrument na punkt K4, to dla wy- tyczenia kierunku nowej stycznej K4 N należy od kierunku K4PŁ od- mierzyć kąt 4 cp oraz przerzucić lunetę o 180°. Tyczenie dalszych punktów odbywa się od nowej stycznej K4N w sposób analogiczny do po- przednio opisanego. Sposób biegunowy jest sposobem wygodnym w użyciu, ma jednak tę- wadę, że dokładność pomiaru zależy od wszystkich elementów wytyczonych poprzednio, a więc następuje sumowanie się błędów. Metoda przedłużania cięciw Sposób ten może znaleźć zastosowanie przy tyczeniu łuków w miejscach zabudowanych, zalesionych, w tunelach oraz wszędzie tam, gdzie poprzednie dwa sposoby nie mogą być zastosowane. [podobne: jadar katalog, płyta osb castorama, bs poddebice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bs poddebice jadar katalog płyta osb castorama