Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Ulice mieszkaniowe umozliwiaja komunikacje w obrebie dzielnicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

3. Podział i ogólna charakterystyka ulic w nawiązaniu do struktury przestrzennej miasta Ulice mieszkaniowe umożliwiają komunikację w obrębie dzielnicy mieszkaniowej. Nie należy wprowadzać na nich ruchu przelotowego w stosunku do dzielnicy mieszkaniowej. Rozróżniamy także aleje spacerowe, ulice e charakterze reprezentacyjnym. Ulice komunikacyjne są te ulice e przeznaczeniu ogólnomiejskim, które mogą być przystosowane do obsługiwania wszelkich rodzajów ruchu miejskiego. i niekiedy pozamiejskiego. Do grupy ulic komunikacyjnych zaliczamy ulice handlowo-administracyjne, ulice przemysłowe i składowe. Przelotowość ulicy określa najmniejsza liczba pojazdów występująca na danym odcinku ulicy. W praktyce najczęściej będzie to przelotowość skrzyżowań. W obliczeniach należy przyjmować, że autobus odpowiada 3-;.-4 samochodom osobowym; natomiast 1 samochód ciężarowy odpowiada 2-;.-4 samochodom osobowym, - Przelotowość ulicy dwukierunkowej o trzech pasmach ruchu należy liczyć dla każdego kierunku jak dla ulicy o jednym pasmie ruchu, gdyż trzecie pasmo służy do wymijania. Przelotowość ulic jednopasmowych zależnie od gęstości mijania: przy gęstości mijania co 150.fi wynosi ona 100 pojazdów osobowych na godzinę. [podobne: , budowa stoisk targowych, parapety granitowe, Projekty domów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowa stoisk targowych parapety granitowe Projekty domów