Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Ustawienie domów wzgledem ulicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Ustawienie domów względem ulicy ,może być różne. Domy mogą być ustawione w jednej linii lub na przemian co drugi wysunięty lub cofnięty, tworząc linię łamaną. Przy skośnym kierunku granic w stosunku do ulicy budynki mogą być ustawione równolegle do granic, jednak pod warunkiem, wytworzenia rytmu i zastosowania jednakowych domów ustawionych skośnie do ulicy, lecz w jednej linii równoległej do ulicy. Przy różnych wymiarach i kształtach dornów skośne ustawienie wywołuje wrażenie chaosu. Możliwe jest każde inne ustawienie domów, i podział na parcele pod warunkiem zadośćuczynienia wszelkim przepisom ustawy budowlanej i normatywów : Przykładem innego ustawienia domów wolno stojących lub bliźniaczych jest wytworzenie dwóch rzędów domów równoległych do kierunku ulicy, po jednej stronie, przy czym tylny rząd domów ma dojazdy pomiędzy działkami frontowymi. Domy jednorodzinne budowane indywidualnie lub przez spółdzielnie mieszkaniowe dają użytkownikom tych domów znacznie większe. wygody. Domy stoją w otoczeniu zieleni, jest możliwość założenia własnego ogrodu owocowego lub warzywnego, możliwość wytworzenia i względnej izolacji od wpływów zewnętrznych, zapewnienia ciszy, spokoju, utrzymania czystości i konserwacji domu. [hasła pokrewne: , Ogród i Działka, osuszacze powietrza, Opakowania kartonowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Ogród i Działka Opakowania kartonowe osuszacze powietrza