Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

WYZNACZENIE PROSTEJ O ŻĄDANYM KIERUNKU

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wstępne badania na podstawie materiału mapowego pozwalają na określenie tzw. punktów stałych trasy drogowej, które mają wpływ na jej usytuowanie w terenie i które powodują konieczność zmiany kierunku prostego jako najbardziej korzystnego, na szereg kierunków wzajemnie się przecinających. Punkty stałe trasy zazwyczaj zostają określone na mapie, a następ- nie sprawdzone i poprawione w czasie objazdu terenowego. Punkty te podają zarówno miejsca, przez które trasa nie powinna przejść, jak również miejsca, które powinny z tych czy innych powodów leżeć na trasie. Prócz punktów określonych na mapie i ustalonych w czasie objazdu terenowego, mogą również ujawnić się punkty stałe w czasie studiów i pomiarów szczegółowych. Trasa drogowa między punktami stałymi powinna w zasadzie być prosta, jeżeli na to pozwala konfiguracja terenu. Wyznaczenie w tere- nie określonej na mapie prostej między punktami stałymi można wy konać: 1) według azymutów, 2) według znaków stałych ustalonych na planie zidentyfikowanych w terenie . 3) według specjalnych sygnałów. Jeżeli na mapie dane jest położenie poszczególnych punktów prostej, to łącząc te punkty i przykładając do otrzymanej w ten sposób prostej kątomierz, odczytamy azymut rzeczywistej prostej. Azymut magnetyczny, tj. kąt zawarty między prostą a kie- runkiem strzałki busoli, otrzymamy dodając (lub odejmując) deklinację – magnetyczną dla danej miejscowości. Przeniesienie, tak określonego kierunku w teren odbywa się w ten sposób, że instrument uniwersalny stawia się na określonym punkcie prostej, następnie obraca się alidadę, aż wskazówka busoli będzie odpowiadać wyznaczonemu azymutowi. Wtedy O alidady wskaże kierunek prostej. Bardziej korzystny przypadek mamy, jeśli możemy orientować prostą na dwa lub kilka punktów, których położenie w terenie jest ściśle określone. Mogą to być takie punkty (stałe), jak kominy fabryczne, wieże kościołów, narożniki budynków stałych, większe drzewa (wysokie) i inne punkty charakterystyczne terenu. Położenie punktów trasy określa się na mapie lub planie w stosunku do punktów stałych położonych w pobliżu przez podanie ich odległości. Następnie punkty te przenosi się w teren. [więcej w: metalplast gorzów, gazopol koszalin, gimnazjum pniewy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazopol koszalin gimnazjum pniewy metalplast gorzów