Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Artelie objazdowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Arterie odciążające prowadzone są równolegle do arterii głównych w celu ich odciążenia: Stosowane są często w śródmieściu dla podziału ruchu na osobowy i ciężarowy lub dla prowadzenia dwóch linii ruchu jednokierunkowego. Artelie objazdowe prowadzone są w celu skierowania ruchu tranzytowego poza miasto lub poza dzielnicę ,obciążoną już znacznie ruchem lokalnym. Arterie zbiorcze zbierają ruch z grupy ulic mieszkaniowych w celu doprowadzenia go i wpuszczenia w miejscu właściwym do arterii głównej . Arterie specjalne doprowadzają ruch do węzłów innej komunikacji, przeważnie o znaczeniu ogólnym, jak dworce kolejowe, stacje towarowe, porty, przystanie rzeczne, lotniska, tereny sportowe np. Arterie strategiczne budowane wyłącznie dla celów wojskowych zwykle na peryferiach miasta i w jego okolicach. Arterie reprezentacyjne o wybitnym charakterze krajobrazowym lub architektonicznym, związane z gmachami lub terenami o szczególnym znaczeniu urbanistycznym, odznaczają się szerokością ,i bogatą oprawą . [przypisy: , przyczepy samochodowe, płyta warstwowa, kamienie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kamienie ozdobne przyczepy samochodowe płyta warstwowa