Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Szkic sytuacyjny

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dla projektów przebudowy istniejącej drogi szkic sytuacyjny powinien zawierać dokładne szerokości istniejącej nawierzchni twardej oraz kilometraż zmiany jej typów, jak również wyniki pomiaru grubości nawierzchni dla tych samych typów; dane te umieszcza się na lewej stronie dziennika. Ponadto należy padać usytuowanie istniejących obiektów (przepustów i mostów) z podaniem ich światła, stanu, w jakim się znajdują, oraz przewidywania CD da konieczności ich przebudowy. W tym przypadku obowiązuje również zdjęcie i notowanie na szkicu sytuacyjnym wszystkich poprzednio wymienianych szczegółów z zaznaczeniem ponadto: 1) stanu i rodzaju istniejącego umocnienia (utrwalenia) poboczy, 2) rodzaju i stanu umocnienia rowów drogowych, 3) miejsca, stanu i sposobu działania rowów odprowadzających wadę, 4) istniejących drenaży, 5) wymiarów istniejącego pasa drogowego, 6) rodzaju i stanu umocnienia skarp, 7) miejsc wykopów i nasypów. Budynki mieszkalne i gospodarcze podlegające rozbiórce, oprócz zaznaczenia ich na szkicu sytuacyjnym, powinny być umieszczane na specjalnym szkicu, przy czym należy podać: 1) imię i nazwisko właściciela, miejsce jego zamieszkania, 2) rodzaj budynku i materiał,. z którego budynek jest wykonany, 3) stan budynku i jego użyteczność w procentach, 4) wymiary budynku w planie, ilość kondygnacji, szkic elewacji, 5) inne uwagi – w miarę potrzeby. Wyjątek stanowi prowadzenie szkiców sytuacyjnych w terenach podgórskich i górskich. W takich przypadkach lepiej jest prowadzić szkic sytuacyjny nie w linii wyprostowanej, lecz z podaniem załomów trasy. Ten sposób wykonania szkicu daje bardziej przejrzysty obraz trasy w terenie trudnym, gdzie przebieg poszczególnych fragmentów na- leży dostosowywać do konfiguracji terenu. Dane w szkicowniku z zaznaczeniem szczegółów sytuacyjnych służą za podstawowy materiał do sporządzenia planu sytuacyjnego trasy w skali l: 2000 lub 1: 1000. Również szkice szczegółowe umieszczone w szkicowniku pozwalają na odtworzenie szczegółów trasy w skali l : 500 i większej. Ponadto szkicownik zawiera wiele danych potrzebnych do wykonania innych części projektu drogowego, jak dane do obliczenia światła obiektów, dane geologiczne i inne. [więcej w: , krzesła obrotowe, Drabiny magazynowe, cyklinowanie bezpyłowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie bezpyłowe Drabiny magazynowe krzesła obrotowe