Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Punkty pośrednie tyczonej prostej

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli punkty pośrednie tyczonej prostej mają być oznaczone w te- renie np. za pomocą palików wbitych w teren, to palik wbija i w grunt dokładnie w wyznaczonych miejscach. Po wbiciu pala ustawia się na nim tyczkę ponownie i sprawdza. jego położenie w stosunku do prostej AB za pomocą instrumentu, wprowadzając w razie potrzeby odpowiednie poprawki. Dokładne położenie punktu wytyczonej linii na palom zaznacza się przez wbicie gwoździa. Tyczenie prostej może być wykonywane również na oko, a jeszcze lepiej za pomocą lornetki. W tym przypadku wytyczający znajduje się w punkcie A i tyczy punkty pośrednie l, 2, 3 itd. Jeżeli punkty A i B są wzajemnie niewidoczne, tyczenie prostej AB wykonuje się przez jednoczesne tyczenie na tej prostej dwóch punktów pośrednich. W tym przypadku tyczenie wykonuje się w sposób następujący. W punktach A i B umieszcza się tyczki, wytyczający ustawia się w punkcie C, z którego widzi zarówno punkt A jak i punkt B. W innych dwóch punktach pośrednich E i D ustawia się dwóch robotników z tyczkami, w których wytyczający ustawia na liniach CDA i CEB. Następnie robotnicy w punktach D i E ustawiają wytyczającego w linii DC1E. Wytyczający z punktu Ci ustawia kolejno robotników z tyczkami w punktach Dl i El, znajdujących się na liniach CIDl i ClB itd. Tyczenie w ten sposób odbywa się do momentu, gdy wytyczający znajdzie się ze swoją tyczką w punkcie Co, a robotnicy w punktach Do Eo. W tym położeniu wytyczający z punktu Co widzi tyczkę Do na linii CoDoA i tyczkę Eo na linii CoEoB, natomiast robotnicy w punktach Do i Eo widzą punkt Co odpowiednio na prostych DoEoB i EoDoA. Tyczenie prostej przez dolinę wykonuje się tak samo, jak tyczenie prostej między punktami niewidocznymi. Tyczenie odbywa się od obu końców prostej do jej środka. Inny sposób tyczenia prostej przez wzniesienie. Sposób ten może być użyty przy wzniesieniu łagodnym i wy- maga do tyczenia dwóch ludzi. W punktach A i B ustawia się tyczki; na wzniesieniu ustawiają się robotnicy z tyczkami w dowolnych punktach C i D w ten sposób jednak, aby robotnik w punk- cie D widział punkty C i A, a robotnik w punkcie C widział punkty D i B. Następnie robotnik C ustawia robotnika D w punkcie Dl na prostej CDIBi potem robotnik D ustawia robotnika C w punkcie CI na prostej Dl CIA itd. Postępowanie to powtarza się do chwili, kiedy punkty Co i Do znajdą się na prostej ACoDoB. [hasła pokrewne: metalplast gorzów, gazopol koszalin, gimnazjum pniewy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazopol koszalin gimnazjum pniewy metalplast gorzów