Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Linii zabudowy od Unii regulacyjnej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Przy zabudowie szeregowej szerokość elementu wynosi 5-.;–10 m. Stosownie do powyższych założeń wymiary działek dla poszczególnych rodzajów zabudowy . Wydany w r. 1955 “Normatyw techniczny projektowania jednorodzinnych domów mieszkalnych w miastach i osiedlach”, zatwierdzony przez Ministra Gospodarki Komunalnej, reguluje sprawę wielkości działek odstępów od granic ,nieco inaczej, uwzględniając stopień uzbrojenia terenu. Rozróżnia się w tym wypadku trzy kategorie terenów pod budowę domów jednorodzinnych, L Tereny posiadające jako minimalny stopień uzbrojenia: drogi z urządzoną nawierzchnią, elektryczność, studnie uliczne z wodą do picia. II. Tereny posiadające: drogi z urządzaną nawierzchnią, elektryczność, wodociąg (co najmniej zdroje uliczne), kanalizację lokalną (indywidualną i zbiorową). III. Tereny posiadające : drogi, elektryczność, wodociąg, kanalizację miejską ,lub lokalną zbiorową. Wielkość działki została tu uzależniona od stopnia uzbrojenia terenu . Przy lepszym uzbrojeniu obowiązuje mniejsza działka. W myśl Normatywu technicznego projektowania przy orientowaniu budynków pożądane jest, aby oś działki prostopadła do ulicy była usytuowana w zabudowie szeregowej w kierunku wschód-zachód , w zabudowie bliźniaczej w kierunku północ-południe. Odległość linii zabudowy od Unii regulacyjnej i powinna wynosić co najmniej 4 m. [hasła pokrewne: , łóżka drewniane, pokrycia dachowe, przyczepy samochodowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pokrycia dachowe przyczepy samochodowe łóżka drewniane