Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

OBSZARY OCHRONNE DLA UJEC WÓD WODOCIAGOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

OBSZARY OCHRONNE DLA UJĘĆ WÓD WODOCIĄGOWYCH W celu zabezpieczenia wód służących do zaopatrywania wodociągów przed zanieczyszczeniami chemicznymi i bakteriologicznymi oraz zabezpieczenia wydajności źródeł, odpowiednie władze mogą ustanowić obszar ochronny złożony z dwóch stref i wydać zarządzenie co do użytkowania i zagospodarowania gruntów w ich zasięgu. Jeżeli wskutek tych zarządzeń właściciel gruntu ograniczony jest w swobodnym jego użytkowaniu, przysługuje mu prawo żądania odszkodowania, jak podaje art. 14 i 140 Prawa Wodnego W pierwszej strefie, tzw. strefie ścisłej ochrony , obejmującej źródło zaopatrzenia w wodę, nie wolno wznosić budynków mieszkalnych i gospodarczych. Budynki dla obsługi wodociągów powinny być oddalone od miejsca ujęcia wody, urządzeń oczyszczających i zbiorników czystej wody. Strefa ścisłej ochrony powinna być ogrodzona, otoczona pasem terenów zielonych, a wstęp osób obcych wzbroniony . [więcej w: tłuczeń cena za tonę, jadar katalog, płyta osb castorama ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jadar katalog płyta osb castorama tłuczeń cena za tonę