Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘cyklinowanie bezpyłowe’

Szkic sytuacyjny

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dla projektów przebudowy istniejącej drogi szkic sytuacyjny powinien zawierać dokładne szerokości istniejącej nawierzchni twardej oraz kilometraż zmiany jej typów, jak również wyniki pomiaru grubości nawierzchni dla tych samych typów; dane te umieszcza się na lewej stronie dziennika. Ponadto należy padać usytuowanie istniejących obiektów (przepustów i mostów) z podaniem ich światła, stanu, w jakim się znajdują, oraz przewidywania CD da konieczności ich przebudowy. W tym przypadku obowiązuje również zdjęcie i notowanie na szkicu sytuacyjnym wszystkich poprzednio wymienianych szczegółów z zaznaczeniem ponadto: 1) stanu i rodzaju istniejącego umocnienia (utrwalenia) poboczy, 2) rodzaju i stanu umocnienia rowów drogowych, 3) miejsca, stanu i sposobu działania rowów odprowadzających wadę, 4) istniejących drenaży, 5) wymiarów istniejącego pasa drogowego, 6) rodzaju i stanu umocnienia skarp, 7) miejsc wykopów i nasypów. Budynki mieszkalne i gospodarcze podlegające rozbiórce, oprócz zaznaczenia ich na szkicu sytuacyjnym, powinny być umieszczane na specjalnym szkicu, przy czym należy podać: 1) imię i nazwisko właściciela, miejsce jego zamieszkania, 2) rodzaj budynku i materiał,. z którego budynek jest wykonany, 3) stan budynku i jego użyteczność w procentach, 4) wymiary budynku w planie, ilość kondygnacji, szkic elewacji, 5) inne uwagi – w miarę potrzeby. Read the rest of this entry »

Comments Off