Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘hydraulika przemysłowa’

Dopasowanie łuków do rzeźby terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dopasowanie łuków do rzeźby terenu odbywa się przez dobieranie wielkości dwusiecznej B. Jeżeli mamy wytyczyć trasę drogi obchodzącą przeszkodę naturalną, np. jezioro, przyjmujemy na próbę wielkość promienia Rl większą niż minimalną i obliczamy z tablic wielkość Bs, Jeżeli po odmierzeniu tej wielkości od wierzchołka łuku okaże się, że jesteśmy z osią trasy drogowej zbyt blisko przeszkody, należy obrać mniejszy promień R2 (lecz większy niż Rmin) i dla tego promienia obliczyć wielkość B2. Postępując w ten sposób dopasujemy łuk do obejścia przeszkody. Inny przykład dobierania promieni łuków – łuki z bliskim umieszczaniem wierzchołków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hydraulika przemysłowa’

Dopasowanie łuków do rzeźby terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Odległości między budynkami jednorodzinnymi powinny wynosić przez drogę ruchu publicznego co najmniej 15 m; przez tylną granice . Minimalną odległość domu o:d granicy działki, ustala się na 4 m, między domami mieszkalnymi a budynkami gospodarczymi z pomieszczeniami dla inwentarza żywego lub ustępem – 10 m. Wskazania szczegółowe projektowania zabudowy mieszkaniowej Tereny przeznaczone pod zabudowę domkami jednorodzinnymi powinny mieć ustalone linie regulacyjne oraz frontowe i, tylne linie zabudowy. Linie regulacyjne są, to linie odgraniczające posesje od ulicy; wypadają one na zewnętrznej krawędzi chodnika albo, jest to miejsce ustawienia ogrodzenia. Tylna linia zabudowy określa linię ustawienia tylnej ściany, projektowanego budynku. Read the rest of this entry »

Comments Off