Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘meble pracowniczne’

Uklad arterii komunikacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Układ arterii komunikacyjnych wiąże się ściśle z siecią komunikacji ogólnopaństwowej , tj. z siecią kolei normalnotorowych, dróg wodnych, z siecią dojazdowych kolejek elektrycznych oraz lotnisk. W punktach przecinających się lub sąsiadujących z innymi liniami komunikacji oraz W punktach krzyżowania się dwóch lub więcej linii sieci ulicznej tworzą się tzw. węzły komunikacyjne. Wspomniany wyżej układ głównych arterii ruchu miejskiego (podłużnego, promienistego, okólnego lub przekątniowego) zależy od konfiguracji czynników fizjograficznych, jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off