Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘Układanie kostki brukowej Warszawa’

TYCZENIE DŁUGICH ŁUKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Tyczenie długich łuków w wielu przypadkach sprawia duże trudności. Długie odcięte i rzędne przy wytyczaniu szczegółowym wymagają dużo czasu oraz powodują niedokładne wyznaczenie punktów Styczne łuku przy dużych kątach środkowych odchodzą daleko od krzywej, dlatego też trudno jest zorientować się co do przebiegu krzywej w terenie. Wreszcie przy studiach drogowych w wielu przypadkach krzywe tyczy się na próbę; przy niewłaściwie obranym kierunku trasy i dużym kącie – trzeba ponownie wytyczyć znaczną długość łuku. W związku z tym przy studiach polowych, zwłaszcza w terenie nieprzejrzystym, staramy się tak obierać załamania trasy, aby nie przekraczać kątów skrętu 20+30°. Jeżeli to nie jest możliwe i trzeba tyczyć łuk dla kąta większego, rozbijamy ten kąt na kilka mniejszych i tyczymy tak, aby koniec jednego łuku częściowego odpowiadał początkowi następnego. Read the rest of this entry »

Comments Off