Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

TYCZENIE I POMIAR PROSTYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Robotnik z łatą zostaje wysłany w kierunku tyczonym na możliwie największą odległość, jednak w zakresie jednostajnego pochylenia terenu. Na łacie oznacza się wysokość instrumentu H. Robotnik ustawia łatę kolejno w punktach B, C, D itd. według wskazówek wytyczającego, który za każdym razem obraca alidadę, bez naruszenia jednak pochylenia lunety. Jeżeli robotnik ustawił łatę np. w punkcie B, a wytyczający widzi, że środek krzyża nitek ustawia się na odczyt mniejszy niż wysokość instrumentu H, to linia AB ma pochylenie większe niż zadane. W takim przypadku wytyczający daje robotnikowi znak ustawienia łaty nieco niżej na stoku. Jeżeli przy ustawieniu łaty w punkcie D odczyt okaże się większy niż w H, to linia AD ma pochylenie mniejsze niż zadane i należy łatę przesunąć wyżej po stoku. Łata ustawiona w punkcie C ma odczyt równy H i nie wymaga przesunięcia, gdyż prosta AC ma pochylenie równe zadanemu. Tyczenie linii o jednakowym pochyleniu wykonuje się następnie z punktu C po przeniesieniu na ten punkt instrumentu. Przy wyznaczeniu linii jednostajnego pochylenia zamiast łaty można stosować tyczkę, na której wysokość instrumentu, H jest oznaczona wyra żną kreską. Można również stosować specjalną tyczkę z przesuwanym znakiem wysokości H. W nie- których przypadkach, gdy teren ma pochylenie większe niż jest to przewidziane przepisami technicznymi, wytyczenie linii jednostajnego pochylenia w opisany sposób nie jest możliwe. W celu wyrównania pochylenie: terenu można wtedy stosować nasypy albo też sztucznie wydłużyć trasę stosując załamanie kierunków. Takie prowadzenie linii o zadanym pochyleniu, przy którym stosujemy sztuczne wydłużenie trasy, nazywamy rozwinięciem trasy. Bezpośrednie trasowanie w terenie linii o jednostajnym pochyleniu nie zawsze jest możliwe. W takich przypadkach zamiast trasowania wykonuje się zdjęcie szczegółowe terenu, wykreśla się plan warstwicowy i na jego podstawie projektuje się rozwinięcie trasy, a następnie przenosi poszczególne jej proste w teren. [podobne: metalplast gorzów, gazopol koszalin, gimnazjum pniewy]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazopol koszalin gimnazjum pniewy metalplast gorzów