Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Utrwalanie punktów kierunkowych trasy w terenie

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Jak już wspomniano, punkty kierunkowe trasy należy obierać w miejscach, gdzie najmniej będą narażone na zniszczenie. W ten sposób otrzymamy możliwie największą ilość punktów trasy wypaczonych w sposób dokładny, które pozwolą na jej odtworzenie w terenie. Jednak nie mamy pewności, czy do czasu rozpoczęcia robót pozostanie dostateczna ilość niezniszczonych punktów. W celu dokładnego i pewnego wyznaczenia trasy w terenie sporządzamy opisy topograficzne pewnej ilości punktów kierunkowych, potrzebnych do odtworzenia kierunków prostych. Przy krótkich odcinkach prostych za punkty kierunkowe mogą służyć te paliki wierzchołkowe, które są wzajemnie widoczne. Paliki kierunkowe, przewidziane do odtworzenia trasy, mają zazwyczaj nieco większe wymiary, należy je wbijać równo z ziemią. Opis topograficzny takich palików, podaje ich nawiązanie do punktów stałych w terenie za pomocą domiarów do tych punktów. Odpowiedniemu zamocowaniu w terenie i zaznaczeniu w szkicach topograficznych podlegają punkty trasy przy podejściu do przejść mostowych. W tym przypadku wymagamy zamocowania na każdym brzegu po dwa pale kierunkowe, umieszczone jeden za drugim w odległości 100 – 150 m w celu ułatwienia wytyczenia kierunków trasy na obu brzegach rzeki. Przy zaznaczeniu w terenie trasy drogowej należy nawiązać punkty tej trasy do znajdujących się w pobliżu punktów trienqulacyjnych lub poligonowych. [hasła pokrewne: tlc łożyska, medos parapety, castorama olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama olsztyn medos parapety tlc łożyska