Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Kierunek tyczonej prostej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W wielu przypadkach może wystarczyć niedokładny kierunek prostej, lecz tylko orientacyjny jej kierunek w terenie; wtedy wychodząc z pewnego punktu trasy, określamy jej kierunek przez wyznaczenie kąta, który oś trasy tworzy ze znanym kierunkiem przechodzącym przez dany punkt. Na przykład, jeżeli mamy w terenie oznaczony punkt trasy A, a w odległości 4,5 km – od tego punktu – punkt B (np. wieża kościoła), to prowadząc na mapie kierunek trasy AC i ustalając ze skali odległość punktu C od punktu B = 150 m (na prostopadłej do AC przechodzącej przez B) otrzymujemy: CB 150 sin A = AB= 4500= 0,0334, a kąt A = 1 °5524 (obliczono z tablic). Jeżeli więc ustawimy w punkcie A teodolit i skierujemy lunetę na wieżę kościelną a następnie odchylimy ją w prawo o 105524, to otrzymamy poszukiwany kierunek. Zazwyczaj przy odtwarzaniu kierunku prostej w terenie nie ogranicza- my się do korzystania z jednego tylko punktu orientacyjnego, lecz obie- ramy, jeśli jest to możliwe, takich punktów-kilka. Kierunek tyczonej prostej zostaje w tym przypadku wypośrodkowany ze wszystkich punktów orientacyjnych. Opisy topograficzne punktów orientacyjnych sporządza się z mapy możliwe najbardziej dokładnie, jak na to pozwala podziałka mapy. Jeżeli następny po punkcie A punkt w terenie nie może być określony z mapy, lecz np. zostanie określony w czasie objazdu terenowego, a w dodatku punkt ten nie jest widoczny z punktu A, kierunek prostej może być ustalony przez jej Wytyczenie na podstawie sygnałów podawanych z punktu niewidocznego (np. chorągiewki, rakiety itp.). Otrzymamy w ten sposób kierunek przybliżony, który przy dokładniejszym wytyczeniu może być ustalony dokładniej. W przypadkach omówionych wskazane jest na .każdym stanowisku instrumentu sprawdzić azymut, który będzie pomocny przy dalszym usta- laniu kierunku tyczonej prostej. W zasadzie punkty orientacyjne określone z mapy łączymy jedną prostą. Załamanie tego kierunku po zbadaniu. terenu powinno być uzasadnione przeszkodami naturalnymi, budynkami itp. Kierunki trasy wyznaczone na mapie jako długie linie proste w terenie w wielu przypadkach zostają przekształcane w poligony otwarte; tworzące właściwą trasę drogową w danym terenie. [hasła pokrewne: metalplast gorzów, gazopol koszalin, gimnazjum pniewy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazopol koszalin gimnazjum pniewy metalplast gorzów