Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

WYZNACZENIE KIERUNKÓW OBEJŚCIA PRZESZKODY

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Kierunki obwodowe przy projektowaniu obejść przeszkód znajdujących się na trasie można wyznaczyć kilkoma sposobami: 1) na oko – czego może dokonać doświadczony projektant na pod- stawie obejścia terenu; rozwiązanie tego rodzaju daje dobre wyniki w łatwym terenie; 2) na podstawie zadanego spadku, wyszukując w terenie kierunek odpowiadający spadkowi wyznaczonemu jako graniczny; przypadek taki może się zdarzyć np. przy podejściu z doliny na wododział lub odwrotnie . 3) na podstawie projektu kameralnego w warunkach bardzo trudnych; potrzebne jest wtedy sporządzenie planu w większej skali na podstawie specjalnego zdjęcia terenu; obejście przeszkody projektuje się na planie, a następnie przenosi się trasę obejścia w teren; przypadek ten może się zdarzyć np. przy obejściu miejscowości zabudowanych gdzie wyszukanie kierunku przeprowadzenia trasy przez teren zabudowany bez szczegółowego planu terenu napotyka duże trudności. Dobre rozwiązanie obejścia przeszkody „na oko uzależnione jest w znacznym stopniu od doświadczenia wykonującego pomiar; dlatego też nie jest ono możliwe do zastosowania w każdym przypadku. Postępowanie zostaje znacznie ułatwione, jeżeli mamy mapę, na której dokładnie oznaczone są granice obchodzonej przeszkody. Mapa taka naturalnie powinna być sprawdzona w terenie (uaktualniona). Tyczenie linii o stałym pochyleniu. Wytyczenie w terenie linii o stałym pochyleniu można wykonać w sposób następujący: a) ustawia się teodolit w punkcie początkowym linii A, od którego prowadzi się bezpośrednio w teren linię o zadanym spadku; b) mierzy się wysokość instrumentu Hi c) ustawia się lunetę teodolitu w zadanym pochyleniu, co stwierdzamy przez dokonanie odczytów na kole pionowym. Kąt pochylenia lunety można obliczyć ze wzoru tg a = i, gdzie a – kąt pochylenia lunety, i – pochylenie zadane; [więcej w: dachówka betonowa cena, opłata adiacencka, sprzedawcy energii ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka betonowa cena opłata adiacencka sprzedawcy energii