Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

zabudowa moze miec duze walory plastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Art, 55 ustawy budowlanej wymaga, alby granice działek i przynajmniej na długości 12 m były prostopadłe do ulicy. Dotyczy to tworzenia nowych działek. W istniejących działkach o skośnym usytuowaniu granic w stosunku do ulicy można wytworzyć (stosując jednolitą zabudowę willową, bliźniaczą lub szeregową), uporządkowany rytm uskoków. Urozmaicona w ten sposób .zabudowa może mieć duże walory plastyczne i niebanalne rozwiązania przestrzenne. Na terenie zabudowy ekstensywnej istnieje możliwość wytworzenia warunków do garażowania samochodu lub motocykla, co jest znacznie bardziej utrudnione w warunkach zabudowy intensywnej. Również stworzone mogą być warunki do hodowli drobiu, zwierząt futerkowych i prowadzenia innych zajęć gospodarczych. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, pompy ciepła, brama garażowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brama garażowa pompy ciepła przydomowe oczyszczalnie