Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Ze swiata architektury – Biennale w Wenecji 2012: VOID / Rintala Eggertsson Architekci

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Rintala Eggertsson Architekci W myśleniu zachodnim pojęcie pustki lub pustki jest zwykle uważane za negatywny stan rzeczy, brak lub brak czegoś.
Jako egzystencjalna pustka terminowa, w połączeniu z naszym współczesnym stanem z nieprzewidzianym bogactwem, wiąże się z uczuciem niepokoju i alienacji pośród naszej obfitości.
Ta duchowa pustka może być wypełniona na powierzchni działalnością i rozrywką, kulturową modą i formalnym stylem.
To obsesyjne zachowanie lub strach przed pustką, dobrze wykorzystywany przez komercyjne interesy, jest pułapką, która zmusza nas do produkowania, konsumowania i wypełniania pozornie bezsensownych luk, zamiast pozwalania na ewoluowanie w sposób naturalny i zrównoważony.
Tylko cięższy szok psychiczny jest w stanie nas ponownie umieścić w prawdziwej rzeczywistości, gdzie akceptowanie i obserwowanie obojętnej pustki wokół nas nie jest problemem, ale raczej częścią odpowiedzi.
Tymczasem we wschodnich filozofiach, jak w taoizmie, osiągnięcie stanu pustki jest postrzegane jako stan bezruchu i spokoju, który jest lustrem wszechświata .
i czysty umysł .
W buddyjskiej mantrze: Forma jest pustką, a sama pustka jest formą; pustka nie różni się od formy, forma nie różni się od pustki; cokolwiek jest formą, czyli pustką, czymkolwiek jest pustka, jest formą, to samo dotyczy uczuć, percepcji, impulsów i świadomości.
Tak więc architektura nie jest zdefiniowana jedynie przez fizyczną obecność; ale także przez kondensację opowieści o spotkaniu z miejscem.
Przestrzeń wynosi 600 x 600 x 600 milimetrów, określona przez podłogę i dwie ściany skandynawskiego pawilonu Sverre Fehn, a dno podium jest specjalnie zaprojektowane dla tej wystawy przez profesora Juhaniego Pallasmaa.
Przestrzeń jest pusta, pozbawiona jakichkolwiek zaprojektowanych przedmiotów, ale wciąż pełna nieopowiedzianych historii.
Zaprojektowany i zgłoszony przez Rintalę Eggertsson Architects w ramach Nordic Pavilion na Biennale Architektury w Wenecji w 2012 roku.
[patrz też: taxpress, wodociągi dąbrowa górnicza, nafibud ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nafibud taxpress wodociągi dąbrowa górnicza